Duik eens in de cijfers!

12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

‘Ook al hebben wij nog zulke goede relaties met het vervolgonderwijs, de doorstroomgegevens van onze oud-leerlingen moesten we tot voor kort zelf bij elkaar sprokkelen’, zegt LOB-adviseur Dorien Stals. ‘Maar nu staat alles in het ManagementVenster. Dus of dat scheelt? Natuurlijk!’ Stals is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van loopbaanleren op het Dendron College in Horst, een van de pilotscholen die de afgelopen jaren meedachten over de ontwikkeling van Vensters VO. Inmiddels maken bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs gebruik van Vensters (www.scholenopdekaart.nl) om actief informatie over hun prestaties te verstrekken. Voor eigen gebruik hebben scholen het ManagementVenster, dat meer en gedetailleerdere gegevens laat zien dan het publieke SchoolVenster.

Interactief

Binnen het ManagementVenster is het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ veruit het meest interessant voor iedereen die zich op school met LOB bezighoudt. Elke school vindt hierin de doorstroomgegevens van al haar leerlingen die bij DUO bekend zijn. Er zijn diverse tabbladen: uitstroom met en zonder diploma, switch en uitval in het vervolgonderwijs per onderwijssector en per vakgebied, trends in de aansluiting op het vervolgonderwijs, behaalde startkwalificaties en verschillen tussen jongens en meisjes. Je kunt zien hoe gegevens zich over de jaren heen ontwikkelen en hoe ze zich verhouden tot landelijke gemiddeldes.

‘Iedere school wil toch weten wat het effect is van haar LOB?’

Doorstroom is een interactief rapport: afhankelijk van de selecties die je maakt, zie je andere grafieken. Juist omdat er zo veel mogelijk is, vraagt dit wel wat van de gebruiker, zegt Stals. ‘Je kunt het best gewoon oefenen om uit te vinden hoe het werkt. Maar echte ontdekkingen zul je waarschijnlijk pas doen als je gericht zoekt naar een antwoord op een vraag. En om goede vragen te formuleren, moet je én diep genoeg in LOB zitten, én veel weten van je eigen school. Je moet achter de percentages de leerlingen kunnen zien zitten. Ook kun je dan beter beoordelen wat relevant is: een stijging van de uitval met 20% zegt meer als het gaat om tweehonderd leerlingen dan wanneer het een groepje van vijf betreft.’

Verklaring

Voor het Dendron College heeft het rapport zijn waarde al bewezen. Zo ontdekte de school dat het switchpercentage bij oud-leerlingen die voor een economische vervolgopleiding kozen, zowel in het vmbo (bbl) als op de havo hoger lag dan bij de andere uitstroomrichtingen. ‘Waarom vertelt het rapport niet’, zegt Stals. ‘Die verklaring moet je zelf vinden. Het verschil past in het landelijke beeld, maar wij zien het wel als verbeterpunt. We denken dat het erin zit dat er veel economische opleidingen zijn; ook moeten leerlingen een beter beeld van economische beroepen kunnen opbouwen.’ Om leerlingen meer van de beroepspraktijk te laten proeven, begon het Dendron in het vmbo met Vakcolleges Techniek en Mens & Dienstverlenen (met economische keuzedelen) en krijgt de havo een International Business College.

Een ander voorbeeld: vwo-leerlingen van het Dendron bleken vaker dan gemiddeld een vervolgopleiding onder hun niveau te kiezen. Dat is in Noord-Limburg geen onbekend verschijnsel, zegt Stals. ‘Daarom werken we er des te harder aan om vwo-leerlingen meer op hun niveau aan te spreken, onder andere met een plusklas. En dat werpt vruchten af.’ Al met al vindt het Dendron College het rapport Doorstroom een aanrader. ‘Iedere school wil toch weten wat het effect is van haar LOB?’ zegt Stals. ‘Pak het rapport erbij en ga er eens per jaar met zijn allen voor zitten. Kant-en-klare antwoorden krijg je niet, maar een verrijking is het zeker.’

Maak een account aan
Ook aan de slag met het rapport Doorstroom naar vervolgonderwijs? Vraag de Vensters-gebruikersbeheerder binnen uw bestuur om een account voor het ManagementVenster en download het gratis programma Tableau. Hier vindt u een handleiding.
Het instructiefilmpje ‘Doorstroom naar vervolgonderwijs’ is te vinden op het YouTube-kanaal van Stichting Schoolinfo. Kunt u hulp gebruiken bij het lezen van de cijfers? Vraag dan hier een workshop aan.