De regie, bij wie?

DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl


Gedragswerk - Zin en onzin van regie

Zorgcoördinatoren hebben te maken met bijzondere situaties waarin leerlingen niet als vanzelf succesvol zijn in het onderwijs. Van leerling, ouders en school wordt een extra inspanning gevraagd. Bart van Kessel en Jos van der Horst van Gedragswerk beantwoorden de vraag wat in deze situaties de zin en onzin is van zelfregie van leerlingen. Tijdens deze workshop worden vier regiesituaties onderscheiden, gebaseerd op verschillen in eigen kracht en handelingsruimte. Deze worden besproken vanuit het perspectief van de leerling. Ook komt de vraag op tafel wat er in iedere situatie van een zorgcoördinator wordt verwacht. En wat zijn de gevolgen van deze regiesituaties voor de kracht en effectiviteit van de zorgcoördinator zelf?

Doelloos gelukkig! - Doorzie dat jij je brein gebruikt en niet andersom

‘Doelloos’ betekent losgekoppeld zijn van saboterende gedachten die verleden en toekomst aan elkaar rijgen. ‘Regie’ en ‘doelloos’ zijn dan ook geen tegenpolen. Wanneer je doorziet hoe jouw brein werkt, wat jouw rol daarin is en dat conditionering en overlevingsmechanismen je beperken, dan wordt het stil, ervaar je rust en vrijheid. Doelloos gelukkig! is een initiatief van Lizz Harms (non-duaal coach) en Josephine Quartel (beeline communications). Tijdens de workshop ‘Breingeluk!’ laten zij in twee onlosmakelijk met elkaar verbonden delen zien en ervaren hoe het brein werkt, waarom je denkt en wie er eigenlijk aan het denkroer staat. Dat doen zij met interactieve opdrachten en informatie vanuit de moderne wetenschap. Ze bieden handvatten om de eigen kijk op denken en handelen te bezien. Zie ook: doelloosgelukkig.nl

Motifire - Met motivatietraining meer regie

Iedereen heeft wel eens een ongemotiveerde leerling voor z'n neus gehad. Soms helpt een preek, soms helpt een straf of een beloning, maar vaker helpen die middelen helemaal niets. Herkenbaar? Rene Albers en Rob Ruijs van Motifire hebben een methode ontwikkeld om de jongere in beweging te krijgen: een kort traject waarbij we met de jongere eerst doen en dan (kort) praten. ‘Het leuke is dat het werkt.’ In deze workshop laten Albers en Ruijs een aantal werkvormen zien, ze vertellen (kort) iets over de theoretische achtergrond en geven tips en trucs om te zorgen dat de leerling weer de regie in eigen hand neemt.

HPC Trainingen - De grondhouding van de zorgcoördinator

Iedere school is anders. Zorgcoördinatoren hebben dan ook verschillende rollen. Jouw grondhouding is bepalend voor de plek die je uiteindelijk binnen het systeem van de school zult innemen. Ben jij iemand die van nature het overzicht weet te bewaren over het grotere geheel van allerlei uiteenlopende belangen van veel verschillende mensen? Ben je in staat je flexibel op te stellen? Vertrouwen te winnen? Op het goede moment de regie te nemen? Om je cirkel van invloed te vergroten is het goed om eerst naar jezelf te kijken en je af te vragen wat jouw plek is. Daarnaast is het van belang te onderzoeken hoe het systeem van jouw school functioneert. Aanvoelen wanneer je beter wat water bij de wijn kunt doen. In deze workshop, gegeven door Maria Bos - de Vos, ga je vooral praktisch aan de slag met jezelf en met je werksituatie.

Siriz - Onbedoeld moeder of vader

Je zit op het mbo en je wordt onbedoeld moeder of vader. Wat bepaalt dan hoe jouw toekomst eruit ziet? Zijn dat de omstandigheden of pak je zelf de regie over je leven? Deze vraag staat centraal in de workshop die Siriz verzorgt op de Dag van de Zorgcoördinator. In de ambulante begeleiding van

Siriz aan jonge (aanstaande) ouders vormt deze vraag ook de rode draad. In de workshop ‘Onbedoeld zwanger en dan?’ gaan een woonbegeleider van het  Siriz leef-/leerhuis in Gouda , een medewerker preventie en een jonge ouder met jou aan de slag om handvatten te geven voor de begeleiding van jonge moeders én vaders op het mbo.

Info Dag van de Zorgcoördinator 2016
Datum     17 november
Tijd           09.00 - 16.30 uur
Locatie     Fort Voordorp, Groenekan (Utrecht)
Voor wie  Zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen in het vo en mbo
Prijs          €230 voor leden; €295 voor niet-leden
Info          www.dagvandezorgcoordinator.nl

 

Dit artikel staat in Bij de Les nummer 2 van jaargang 13 (oktober 2016)