Brievenrubriek: Eerste Hulp LOB en Passend Onderwijs

email icon vector clipart panda free clipart images NCFKH1 clipartOnze beleidsmedewerkers Peter Huwae, Simone Rütten en Inge Kirsten beantwoorden maandelijks al uw vragen over alles wat met LOB en Passend Onderwijs te maken heeft. Een selectie van de vragen en antwoorden staat in deze rubriek.

 

 

Formule voor facilitering? 

Als lid van de NVS-NVL heb ik een vraag omtrent formules voor de facilitering van een decaan en een leerlingbegeleider in het vo. In het verleden waren er richtlijnen voor de facilitering in klokuren voor een decaan. Op uw website kon ik niets over deze formule/richtlijnen terug vinden. Mijn vraag is: bestaat zo'n formule nog steeds en bestaat een dergelijke richtlijn ook voor een taak als leerlingbegeleider? In beide gevallen gaat het om een docent met als bijzondere taak decanaat of leerlingbegeleiding. Ik zou het op prijs stellen indien u mij hierover meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen. 

Met vriendelijke groet, Patrick

Beste Patrick,

In het verleden hebben de ambassadeurs Passend Onderwijs (voorheen Taskforce Zorgcoördinator) een poging gedaan om een formule op te stellen voor zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. De verschillen in het land met betrekking tot de invulling van zorgcoördinator of leerlingbegeleider zijn groot. Sommige zorgcoördinatoren bekleedden de functie van zorgcoördinator en anderen zijn docent met de taak als zorgcoördinator of leerlingbegeleider. Dit is dus de reden dat wij als vereniging niet een vaststaande formule kunnen geven om de facilitering vast te leggen.

Mijn advies zou zijn om uw collega’s vanuit het samenwerkingsverband of andere vergelijkende scholen te benaderen om te vragen op welke manier zij facilitering aanbieden aan een docent met een bijzondere taak. Ook kunt u deze vraag stellen in onze LinkedIn groep ‘De zorgcoördinator in positie’ waar u antwoorden kunt krijgen van verschillende zorgcoördinatoren uit het land.

Met vriendelijke groet, Simone Rütten

LB of LC?

Ik ben sinds vorig schooljaar de LOB-coördinator bij ons op school. Kreeg er toen te weinig taakuren voor. Maar dit schooljaar 575 klokuren bij 380 leerlingen. Daarnaast geef ik als docent biologie 11 lesuren les aan 3 klassen (578 klokuren). Ik heb een aanstelling van 0,8 fte en salarisschaal LB. Nu hoor ik van collega decanen dat ik een LC-functie moet hebben door de LOB-coördinatie.

Is LOB-coördinator een LC-functie, ook al is het een taak? En als ik daar recht op heb, moet ik dan automatisch van LB naar LC gaan, of moet ik wachten totdat er bij ons weer een functieverdeling is waar men kan solliciteren naar een LC-functie? Dat is namelijk vorig schooljaar al gebeurd. Toen heb ik niet gesolliciteerd, omdat ik nog maar net die taak had. Nu weet ik beter wat deze taak inhoudt en werk ik er hard voor (of mag je dat niet van jezelf zeggen...?). Graag advies!

Met vriendelijke groet, Marieke Brughuis-Becker

Beste Marieke,

Helaas, ik moet je teleurstellen, alhoewel ik ‘automatisch LC’ van harte zou toejuichen. In het land zien wij grote verschillen van LB tot LD LOB-deskundigen. In jouw geval denk ik dat het volgende geldt: LC is een functie die de school toewijst. Je krijgt niet automatisch LC als je LOB-coördinator of decaan bent binnen een school. Ik kan me wel voorstellen dat je, doordat je bezig bent met de ontwikkeling van visie en het aansturen van LOB, een sollicitatie kunt doen voor LC. Mijn advies zou zijn om de richtlijnen t.a.v. LC binnen jullie school op te vragen bij personeelszaken en om te informeren wanneer er weer een ronde is voor LC. Je kunt ook wellicht een open sollicitatie schrijven.

Ik wens je veel succes in deze LOB-uitdaging binnen je school en met je sollicitatie voor LC.

Met vriendelijke groet, Inge Kirsten

Nieuw als decaan

Sinds drie maanden ben ik decaan havo-vwo op een kleine scholengemeenschap. Mijn voorganger is met pensioen en heeft nog weinig gedaan aan overdracht. Een goed LOB-traject is nog niet opgestart. Waar moet ik op letten als nieuwe decaan?

Hartelijke groet, Benjamin

Beste Benjamin,

Dat is geen eenvoudige vraag, maar ik ga een poging wagen. Ik denk dat het belangrijk is dat je begint met een startgesprek met de schoolleiding. Het is voor een nieuwe decaan van belang om te weten wat de visie van de schoolleiding is op het gebied van LOB en hoe zij de decaan kan ondersteunen in zijn werk. Van de andere kant moet helder zijn wat de decaan denkt te gaan doen en wat de schoolleiding daarvan vindt. Kortom, de verwachtingen goed bespreken.

Het tweede aspect is de manier waarop de nieuwe decaan wordt geschoold om de nieuwe taken te kunnen vervullen. De cursus voor beginnende decanen (Basismodule Decanaat) van de NVS-NVL is een mooie basis. Daarnaast wacht er een enorme berg informatie op de decaan, in de regel duurt het een jaar of wat voordat je de weg hebt gevonden in het woud van folders, websites, regelingen en regels. En als je iets meent te weten kan het maar zo gebeuren dat het een jaar later al weer anders is. Dus alert zijn op nieuwe ontwikkelingen, dat kan door je voor te nemen de nieuwsbrieven van een aantal instellingen (waaronder de NVS-NVL) te volgen.

Tot slot is het van belang een netwerk op te bouwen. Collega-decanen in de kringen, collega’s van netwerken met vervolgopleidingen en de mensen die je ontmoet bij congressen en andere bijeenkomsten. Dat betekent dat je in het gesprek met de schoolleiding duidelijke afspraken moet maken over deze manieren om je te informeren, ze zijn essentieel om je werk goed te kunnen doen. Als je toch in gesprek bent, neem dan dit standpunt van de NVS-NVL mee: donderdag = decanendag!

Hartelijke groet, Peter Huwae

 

Heeft u een vraag over LOB in uw school of over Passend Onderwijs?

Mail onze beleidsmedewerkers:

•             LOB havo-vwo: Peter Huwae (p.huwae@nvs-nvl.nl)

•             LOB vmbo-mbo: Inge Kirsten (i.kirsten@nvs-nvl.nl)

•             Passend Onderwijs: Simone Rütten (s.rutten@nvs-nvl.nl)

 

Dit artikel staat in Bij de Les nummer 4 van jaargang 13 (januari 2017)