Nieuwe boegbeelden van de NVS-NVL: Peter Huwae

IMG 0650 TL 640x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Of dat nu over hun loopbaan gaat, of over hun sociaal-emotionele situatie. De beleidsmedewerkers worden boegbeelden, toegankelijk, maar ook boegbeelden die namens u het land in gaan, aanschuiven bij overleggen en namens de NVS-NVL (en dus namens u!) invloed uitoefenen op beleid. Allen hebben bijzonder ruime ervaring in hun vakgebied, allen zijn direct te contacteren voor vragen waarmee u wellicht zit. Ze doen meteen een oproep: ‘Help ons u te helpen, word NVS-NVL-ambassadeur van uw beroep.’ Ambassadeurs helpen de beleidsmedewerkers in overleggen, zijn ogen en oren in het werkveld, vullen aan met hun eigen expertise, dragen bij aan de verschillende kanalen van de NVS-NVL (zoals Bij de Les!), leggen de basis van LOB- dan wel zorgcongressen, et cetera.

Peter Huwae

Beleidsmedewerker decanaat havo-vwo

Na mijn biologiestudie ben ik in 1977 docent in Leiden geworden. In 1986 verhuisde ik naar Almere en daar werk ik nu nog steeds. In de tijd van Leiden (klassenleraar, vakdocent) dacht ik soms: vind ik het wel leuk om dit werk nog dertig jaar lang doen? Na mijn overstap naar Almere veranderde er veel. Naast vakdocent was iedereen mentor en vormde de keuzebegeleiding een van de vaste onderdelen van het mentoraat. Van 1989 tot 2011 ben ik decaan geweest, een taak die vanaf de start van de school in 1983 al vanuit de tweede lijn was opgezet. In die periode waren er vanuit de school veel contacten met het APS, waar ik acht jaar kaderdocent geweest ben. Ook leerde ik veel in mijn rol als auteur bij ‘Optie’ (LDC). Het decanaat, deze twee nevenwerkzaamheden en het werk bij de NVS-NVL zorgde ervoor dat ik me de laatste jaren meer een LOB’er dan een vakdocent voel. Die dertig jaar zijn bijna voorbij gevlogen, zonder dat het ooit saai werd.

‘Een consistent geheel vormen om leerlingen goed te kunnen begeleiden’

Ik heb in de loop van de jaren gemerkt dat het in de keten van beleidsvorming vanuit de overheid, de visie van de schoolleiding, het schoolplan, de facilitering, de deskundigheidsbevordering, de organisatie, de communicatie (mentoren, ouders) en de deskundigheid van decanen en mentoren belangrijk is om een consistent geheel te vormen, waardoor de leerlingen merken dat ze op een goede manier worden begeleid. De effectieve begeleiding op de werkvloer bestaat volgens mij uit loopbaangesprekken die met enige regelmaat worden gehouden door mentoren die voldoende worden toegerust en ondersteund door de decaan. Maar het begint met het besef dat het een van de hoofdtaken van vo-scholen is om leerlingen te begeleiden bij het zetten van een goede stap op hun loopbaanpad.

Als u zich namens de NVS-NVL als ambassadeur wilt inzetten voor verbeteringen op het gebied van LOB, neemt u dan contact op met mij.

Eerste Hulp bij LOB havo-vwo

Heeft u vragen over LOB in uw school? Worstelt u met een duivels dilemma? Heeft u zelf tips voor andere decanen? Bent u benieuwd hoe u uw schoolbestuur beter kan overtuigen van het belang van LOB in uw school? Voor deze en alle andere vragen mailt u als decaan havo-vwo naar Peter Huwae. Hij levert Eerste Hulp bij LOB op maat, toegespitst op uw situatie.

Mail: p.huwae@nvs-nvl.nl

Dit artikel staat in Bij de Les nummer 3 van jaargang 13 (november 2016)