Het belang van de zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. Het belang van deze functie wordt breed erkend en sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Toch horen wij nog steeds dat de zorgcoördinator vaak het idee heeft binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien te worden. Dat bleek onder meer uit het onderzoek dat wij in januari van 2017 nog hielden onder onze achterban. Door decentralisatie en de wet Passend Onderwijs vinden er allerlei verschuivingen plaats binnen de leerlingondersteuning. De samenstelling in de klassen is veranderd,  er is sprake van een verhoogde werkdruk, de juiste expertise zit niet altijd op de goede plek en samenwerking met externe partijen verloopt niet altijd soepel. De leerling dreigt tussen wal en schip te vallen en de zorgcoördinator krijgt het alleen maar drukker.

In 2010 is de NVS-NVL al gestart met het project ‘De zorgcoördinator in positie’. De afgelopen jaren hebben wij bovendien verschillende brochures uitgegeven om de zorgcoördinator te ondersteunen in het versterken van zijn/haar positie. 'We zijn er kien op om UPI veel en mooie aandacht te geven'Deze standaard maakt inzichtelijk wat er allemaal van de zorgcoördinator verwacht wordt en dient als maatstaf waaraan de zorgcoördinator het beroepsmatig handelen kan toetsen. Met een heldere set aan codes, richtlijnen en praktijkvoorbeelden geeft het handvatten voor de kwaliteit van de beroepsgroep.

Ons doel is om de zorgcoördinator steviger en steviger in het zadel te hijsen, zodat hij of zij de rol van leerlingondersteuning optimaal kan uitvoeren.