Privacy na de AVG in het onderwijs

Privacy in het onderwijs: wat kan, mag en moet na invoering van de AVG? We krijgen er nog steeds veel vragen over. Hieronder geven we een aantal links naar verhelderende tools en interviews. Heb je naar aanleiding hiervan toch nog vragen? Je kunt ze stellen aan onze beleidsmedewerker Elzeline Bergisch op e.bergisch@nvs-nvl.nl.

Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp (NJi)

Bij samenwerking tussen scholen en partners uit de jeugdhulp zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden. Privacybescherming betekent het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om zorgvuldig handelen en informatiebeveiliging. Het bevoegd gezag/schoolbestuur moet veel regelen, maar professionals in het onderwijs en jeugdveld moeten kennis hebben over de belangrijkste principes met betrekking tot privacy, zodat zij zorgvuldig kunnen handelen. 

Download hier deze publicatie van het NJi

Een half jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (NVS-NVL)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad mei 2016 in werking. Tot 25 mei 2018 kregen bedrijven en instanties de kans om te voldoen aan de regelgeving, opgesteld om jouw en mijn persoonsgegevens beter te beschermen. Tot op heden zijn de megaboetes waarvoor gewaarschuwd werd nog niet uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat is de stand van zaken? We vragen het aan Claartje Uitterhoeve, loopbaandecaan en Functionaris Gegevensbescherming op het Graafschap College (roc) in Doetinchem.

Lees ons interview hier

Privacy Tool (Steunpunt Passend Onderwijs)

Deze digitale privacy-tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veel gestelde vragen. Indien 'u of ik' wordt gebruikt, wordt gedoeld op medewerkers van de school tenzij anders aangegeven.

Naar de tool

Effectief en Verantwoord Rapporteren voor vo en mbo (trainingsmodule NVS-NVL)

Mede door de komst van de AVG wordt het ook voor scholen steeds belangrijker om bewust en verantwoord om te gaan met persoonsgegevens (in brede zin, dus niet alleen van leerlingen!). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop gegevens in dossiers en digitale systemen vastgelegd en verwoord wordt. Veel scholen zijn zoekende naar een manier waarop voldaan wordt aan de eisen van de AVG en waarop er ook nog ruimte blijft om soepel te werken met de gegevens die nodig zijn voor het onderwijs en de ondersteuning. Een zekere mate van objectiviteit en selectiviteit in het rapporteren is steeds belangrijker geworden. In de Trainingsmodule AVG – Effectief en Verantwoord Rapporteren leer je op welke manier je bewust en verantwoord kunt rapporteren.

Meer informatie over de trainingsmodule

Zo organiseer je informatiebeveiliging en privacy (Kennisnet)

Scholen zijn volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. De aanpak IBP helpt je zo praktisch mogelijk op weg. Zodat je de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed naleeft.

Stappenplan van Kennisnet