Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

Veranderingen na de invoering

De geïnterviewde begeleiders geven aan dat de invoering van passend onderwijs een aantal positieve veranderingen met zich mee heeft gebracht, zoals meer maatwerk, meer ruimte voor preventie door een versterking van de basisondersteuning op scholen en een meer oplossingsgerichte benadering. Maar de begeleiders hebben ook een aantal aandachtspunten. Deze hebben te maken met het ondersteuningsaanbod dat vaak nog in ontwikkeling is, de financiële mogelijkheden van samenwerkingsverbanden en de voorbereiding en toerusting van leraren. Professionalisering van leraren is op veel plekken in gang gezet, maar vraagt nog veel aandacht.

Lees alle ervaringen van begeleiders in het het rapport 'Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van begeleiders in de scholen'.

Tips

De geïnterviewde begeleiders hebben 10 tips voor hun collega's in het land:

  • Laat de visie met betrekking tot passend onderwijs doordringen in alle lagen, tot op de werkvloer en bij ouders.
  • Zoek de samenwerking. Creëer mogelijkheden voor professionals om ervaringen, kennis en informatie uit te wisselen. Denk aan netwerkbijeenkomsten, open huis, themamiddagen, werkgroepen.
  • Een verwijzings- of toelaatbaarheidscommissie moet goed zichtbaar en benaderbaar zijn voor vragen en uitleg.
  • Werk preventief. Wat kun je zo snel mogelijk aanpakken, zodat later minder zorg nodig is? Passend onderwijs biedt meer mogelijkheden, omdat het budget niet gekoppeld hoeft te worden aan specifieke leerlingen, zoals voorheen.
  • Investeer in zorgvuldige communicatie op verschillende niveaus: tussen en binnen samenwerkingsverbanden en scholen, richting professionals, leerlingen en ouders.
  • Zorg voor transparantie op financieel gebied. Dit geeft duidelijkheid en kan onrust voorkomen. Informeer ook leraren, zodat een bewustzijn ontstaat van wat de kosten zijn van verschillende oplossingen.
  • Betrek het gehele schoolteam bij het schrijven en aanpassen van het onderwijsprofiel. Hierdoor ontstaat een gedeeld bewustzijn binnen de school over wat de school kan betekenen voor leerlingen. Bespreek ook met ouders wat de grenzen zijn van de ondersteuning die de school kan bieden.
  • Voorkom administratieve overbelasting. Zorg bijvoorbeeld voor een jaarkalender en organiseer eerste hulp bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Vraag zelf naar informatie en begeleiding bij nieuwe regelingen en ontwikkelingen. Vergroot als professional je eigen expertise. Neem hierbij zelf verantwoordelijkheid en zorg voor een actieve houding en positieve insteek. Wacht niet af.
  • Samenwerkingsverbanden die nog in de beginfase verkeren, kunnen veel leren van de pioniers. Kijk op de websites van de pioniers voor goede voorbeelden en handige tools en tips.

 

Bron: passendonderwijs.nl