Belangrijke links voor zorgcoördinatoren

Dekkend netwerkActiewebsite Dekkend Netwerk
De Taakgroep Zorgcoördinator wil voor elk samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs en voor elk ROC een contactpersoon werven. De website ondersteunt deze actie.

Logo de zorgco in positieOproep op LinkedIn: De zorgcoördinator in positie
Alleen toegankelijk voor zorgcoördinatoren in VO en MBO. Telt al meer dan 640 leden. Uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën. Leden ontvangen 12 à 15 korte nieuwsbrieven per jaar.