Passend Onderwijs

logo steunpunt passend onderwijs 2015De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de afgelopen twee jaar op volle toeren gedraaid om passend onderwijs vorm en inhoud te geven. Er zijn ondersteuningsplannen geschreven, samenwerkingsrelaties aangegaan en geïntensiveerd, projecten opgezet en er zijn talloze ondersteuningsarrangementen gefinancierd en uitgevoerd op de scholen. Alles met hetzelfde doel: elke leerling volgt passend onderwijs. Of met andere woorden: elke leerling ontwikkelt zich optimaal, doordat het onderwijs naadloos aansluit bij zijn talenten en bij zijn ondersteuningsbehoeften. Elke leerling zit op de juiste plek en krijgt de juiste ondersteuning; dat is waar samenwerkingsverbanden en scholen zich voor inzetten.

Lees meer...

vraagteken puzzelstukjesIn verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer...

Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

Lees meer...

Leerkracht met meisjeZorgplicht, ondersteuningsbehoefte, bezuinigingen....zomaar wat zaken die bij Passend Onderwijs horen. De kaders worden steeds duidelijker en scholen zijn hun ondersteuningsprofiel aan het schrijven. Maar hoe uitvoerbaar is het als er per 1 augustus 2014 minder geld beschikbaar is? Een voorbeeld uit de praktijk.

Lees meer...

sander-dekker-highres01-highresHet onderwijs in Nederland kost geld. Te veel geld vindt Den Haag. Een bijzondere doorn in het financiële overheidsoog zijn de bijzondere leerlingen. Dat blijkt uit de hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Dekker. Maar wie helpt straks de leerlingen van de praktijkschool op weg in hun loopbaan? Een hartenkreet.

Lees meer...

puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

Lees meer...

Brochures

Brochure LINKDLINKD! over de meerwaarde van de zorgcoördinator
Magazine ontwikkeld door de NVSNVL. November 2013. Met aanbevelingen van expertgroep. Voor zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

 

 

Brochure fuwasys zorgco2012De gewaardeerde zorgcoördinator – de zorgcoördinator in het functiewaarderingssysteem
Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met Bardo en met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVS-NVL één exemplaar gratis.

 

Competentieprofiel zorgco mbo2012Competentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatorenbrochure MBO
Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor MBO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

 

brochure zorgcoordinatorCompetentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
Brochure door de NVSNVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2011. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

 

Boeken

omslag-groepsplan-gedrag-in-het-vo-siteGroepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs
Preventie van gedragsproblemen is dé uitdaging waar samenwerkingsverbanden, scholen en zorgcoördinatoren met de invoering van passend onderwijs voor staan.
Auteur: Kees van Overveld

De zorgcoordinator in voDe zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs
Het eerste boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven.
Auteur: Renate de Wit.

 

Handboek voor elke zorgcoordinatorHandboek voor elke zorgcoördinator
Het tweede boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven. Verscheen op 17 april 2012.
Auteurs: Marinka Brandwijk-Kok, Leendert van Genderen en Aaldert van der Horst.