Elzeline Bergisch: aanspreekpunt leerlingondersteuning

simone rutten passend onderwijs zorgcoördinator

Elzeline Bergisch is als beleidsmedewerker leerlingondersteuning jouw aanspreekpunt als het gaat om al je vragen en opmerkingen over de zorgcoördinator en jouw functioneren binnen het passend onderwijs en de leerlingondersteuning. Elzeline is te bereiken via: e.bergisch@nvs-nvl.nl

Werkzaam bij:  Amadeus Lyceum Vleuten, afdeling TL en Havo

Functie: Coördinator Passend Onderwijs

Expertise: Zorgcoördinatoren spelen zo’n essentiële rol binnen de school, dat deze personen veel meer aandacht (en lof) moeten krijgen. Ik zet mij in voor de versterking van hun positie op school. Daarnaast is binnen passend onderwijs de rol van mentoren groter geworden, zij doen een deel van de leerlingbegeleiding zelf. Ook hebben sommige scholen persoonlijk begeleiders aangesteld voor de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Ik houd van verbinden: samenwerking tussen de diverse functionarissen met betrekking tot leerlingbegeleiding in de scholen is voor mij een speerpunt.

Over het belang van haar expertise: mijn doel is om de NVS-NVL samen met mijn collega’s op een krachtige, positieve manier neer te zetten. Uiteraard ga ik geregeld contact zoeken met zorgcoördinatoren, om de betrokkenheid te versterken. Daarnaast blijft het positioneren van de zorgcoördinator en andere leerlingondersteuners én kennis ontwikkelen en delen belangrijke speerpunten. Waar het bij passend onderwijs gaat om samenwerken, vind ik het ook belangrijk om vanuit de NVS-NVL samen te werken met andere veldpartijen, zoals het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJI, de LBBO en de (master)opleidingen Educational Needs.

Achtergrond: Na de PABO heb ik de SPH gedaan, ik begeef me graag op het snijvlak van onderwijs en ondersteuning. Van 1999-2007 heb ik als docent, leerlingbegeleider, mentor, zorgcoördinator en later als teamleider gewerkt op TOV: een onderwijstraject voor uitgevallen scholieren. Ik heb hier heel veel geleerd door te doen en door nauw samen te werken met mijn collega’s. Hierbij stond de leerling en zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoefte altijd centraal.

In 2007 maakte ik de switch naar de Ambulante Dienst van de cluster 4-school in Utrecht. Hier werkte ik waar ik als ambulant begeleider in het VO en MBO en kwam ik op leerlingen die wat extra’s nodig hadden, maar wel regulier onderwijs konden volgen en afronden. In deze jaren heb ik veel scholing gehad over gedragsproblemen en handelingsgericht werken.

Toen de wet op Passend Onderwijs werd ingevoerd, heeft het Samenwerkingsverband Sterk VO gekozen voor het expertisemodel: om de opgebouwde expertise te behouden voor de scholen is er een team Passend Onderwijs opgericht, waarin ik als Begeleider Passend Onderwijs verbonden ben (geweest) aan diverse scholen. Het doel is om Passend Onderwijs blijvend handen en voeten te geven binnen de scholen. Hierbij werk ik nauw samen met de directies en zorgcoördinatoren op de scholen. Hierdoor heb ik goed zicht op de uitdagingen waar zij tegenaan lopen.

Sinds augustus 2018 sta ik weer dichter bij de leerling en werk ik als coördinator Passend Onderwijs op het Amadeus Lyceum in Vleuten. Een school voor TL, havo en vwo met 2000 leerlingen. Het is fijn dat ik daar een directe collega heb, waar ik veel mee kan sparren. Ik realiseer me dat niet iedereen dat heeft en wil ook graag als sparringspartner optreden voor leden van de NVS-NVL. Dus mail of bel me gerust!