Word ambassadeur!

Zonder ambassadeurs geen vereniging. Onze ambassadeurs hebben passie voor hun vak en zijn onze ogen en de oren. Zij gaan naar de leden toe voor het uitwisselen van kennis en informatie en werven en binden leden. Dit doen zij binnen een voorafafgebakende taak die past bij wat zij graag willen doen. Voorbeelden hiervan zijn het bezoeken van kringbijeenkomsten, het maandelijks schrijven van een column, moderator zijn in een LinkedIngroep, het ontvangen van deelnemers en sprekers bij een congres, etc. Op deze manier ondersteunen zij de beleidsmedewerkers.

Als ambassadeur zet u zich niet alleen in voor de NVS-NVL; wij maken ons als vereniging hard om u te ondersteunen in het beter positioneren van uw vakgebied. Ambassadeurs werken op afstand en starten op vrijwillige basis. Wel krijgt u uw reis- en onkosten vergoed, wordt u gratis lid (in het jaar nadat u als ambassadeur optreedt) en mag u gratis deelnemen aan een congres. Ambassadeurs krijgen een specifieke en afgebakende taak, waaraan u gemiddeld 1 à 2 uur per week kwijt bent. Het kan zijn dat u na een proefjaar een taak uitvoert waarvoor u wordt gecompenseerd in uren door middel van verlofeenheden, mits deze worden weg geschreven in een project.

Ambassadeur worden? Neem contact op met onze beleidsmedewerkers!