Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) behandelt algemene en sectieoverschrijdende zaken binnen de vereniging. Het AB bestaat uit ten minste vijf leden en het wordt gekozen door de Ledenraad, het hoogste orgaan in de vereniging. Het AB is een orgaan dat op ‘hoofdlijnen’ bestuurt.

Leden Algemeen Bestuur:

Dirk Speelman, voorzitter
Koos Loose
Ben Kuiper
Arienne van Staveren 
Karen Slot 

Leden kunnen hier het bestuurlijk jaarverslag 2014-2015 lezen.