Organisatie

Leden

De NVS-NVL telt ongeveer 2.050 leden, waarbij de verdeling grofweg als volgt is:

 • 50% is decaan of LOB'er in het voortgezet onderwijs (vmbo 2/3, havo-vwo 1/3)
 • 10% is (studie)loopbaanbegeleiders in het mbo
 • 20% is zorgcoördinator (waarvan de helft in het vo en de helft in het mbo)
 • 10% leerlingbegeleiders of counselor
 • 10% is mentor of 'overig' begeleider
 •  

  Organisatiestructuur

  De NVS-NVL is een vereniging voor en door begeleiders. De vereniging fungeert als trechter: onze leden en het bredere onderwijsveld beschikken over een schat aan expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. Deze 'druppels' van kennis en informatie komen de vereniging binnen via onze beleidsmedewerkers die worden omringd door ambassadeurs in onze achterban. Het Algemeen Bestuur bepaalt de koers en de kaders. Op het bureau van de vereniging wordt deze kennis en informatie verwerkt, gebundeld, gestructureerd, bijgeschaafd en omgevormd, zodat het via onze communicatiemiddelen en via onze Academie weer in de beroepspraktijk terecht komt. 

  Dit is een doorlopend proces van voeden en gevoed worden. De Ledenraad controleert als hoogste orgaan van de vereniging of dit proces goed verloopt.

   

  NVS NVL Trechter als Organogram lc MEI2017

   

   

  Geschiedenis

  In 1965 werd de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen opgericht. In 2004 volgde de fusie met de Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiding. Daarmee werd de NVS-NVL de rechtsopvolger van de in 1965 opgerichte vereniging van schooldecanen. In 2010 werd er een taskforce zorgcoördinator in het leven geroepen om ook de zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg bij de vereniging te kunnen vertegenwoordigen. Met de ontwikkelingen rondom LOB en Passend Onderwijs heeft de mentor een essentiële rol gekregen binnen de begeleidingsstructuur in de school, waardoor we ook mentoren actief bij onze vereniging betrekken. Op 9 april 2015 heeft de NVS-NVL haar 50-jarig bestaan gevierd met een wervelend jubileumcongres in Tivoli Vredenburg.

  Statuten

  Hier kunt u de statuten downloaden.