Over ons

KringNVS-NVL staat voor Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders.

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren.

Door deze krachtenbundeling zijn alle aspecten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en sociaal-emotionele begeleiding samengebracht in één vereniging. 

Missie/visie

De NVS-NVL wil een kompas zijn voor begeleiders in het onderwijs, om samen leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst.

Om dat te bereiken heeft de NVS-NVL de volgende speerpunten:

  • Informeren
  • Professionaliseren
  • Belangen behartigen
  • Inspireren

Organisatie

De leden van de NVS-NVL zijn onderverdeeld in de de decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo en de sectie leerlingbegeleiding. De secties worden vertegenwoordigd door beleidsmedewerkers die zelf werkzaam zijn als decaan, mentor, leerlingbegeleider of zorgcoördinator in het onderwijs. Samen met de NVS-NVL ambassadeurs volgen zij alle ontwikkelingen in onderwijsland op de voet en leveren vanuit hun inhoud een bijdrage aan de activiteiten van de vereniging, die worden gecoördineerd en uitgevoerd op het Bureau van de NVS-NVL

Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het geheel en zet de koers van de vereniging uit. Leden kunnen hier het bestuurlijk jaarverslag lezen. 

Als vereniging van en voor leden kent de NVS-NVL een Ledenraad als hoogste orgaan van de vereniging.

Geschiedenis

In 1965 werd de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen opgericht. In 2004 volgde de fusie met de Nederlandse vereniging van leerlingbegeleiders. Daarmee werd de NVS-NVL de rechtsopvolger van de in 1965 opgerichte vereniging van schooldecanen. In 2010 werd er een taskforce zorgcoördinator in het leven geroepen om ook de zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg bij de vereniging te kunnen vertegenwoordigen. Met de ontwikkelingen rondom LOB en Passend Onderwijs heeft de mentor een essentiële rol gekregen binnen de begeleidingsstructuur in de school, waardoor we ook mentoren actief bij onze vereniging betrekken. Op 9 april 2015 heeft de NVS-NVL haar 50-jarig bestaan gevierd met een wervelend jubileumcongres in Tivoli Vredenburg.

Statuten

Hier kunt u de statuten downloaden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top