Fokke sukke paboVanaf september 2015 gelden extra eisen voor de Pabo waarbij mbo’ers en havisten aantoonbaar over parate kennis van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde of biologie dienen te beschikken om tot de Pabo toegelaten te kunnen worden. De MBO Raad bereidt in samenwerking met de Vereniging Hogescholen een ondersteuningsaanbod voor, voor alle aspirant-studenten die zich willen voorbereiden op de instroomeisen voor de Pabo. Als het goed is heeft u een ‘factsheet’ over deze materie ontvangen. Wellicht was u nog net op tijd om deze informatie bij uw 3 havo-leerlingen te krijgen.

Lees meer...

communicatie tov leerlingIn het samenwerkingsverband in de regio Achterhoek worden structureel bijeenkomsten gehouden met docenten van diverse vakgroepen. Ook is er een docentengroep AVO Nederlandse taal, die een paar keer per jaar bij elkaar komt in themabijeenkomsten. Recentelijk stond op de agenda het thema: ‘de rol van de docent Nederlands in LOB’. De groep kwam tot zeer interessante opbrengsten. 

Lees meer...

downloadOp dinsdag 15 april heeft de FvOv gezamenlijk met de andere onderwijsvakbonden een akkoord bereikt met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, de onderhandelingen hebben al met al een klein half jaar geduurd en waren zeer lastig. De nieuwe cao loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.

Lees meer...

Strike boards 041001De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in Nederland stakingen geweest van mbo personeel. Na Groningen, Arnhem en Roermond, was gisteren Rotterdam aan de beurt. Tot zover geven de werkgevers nog geen krimp en zijn er geen initiatieven voor vervolg cao-overleg. Waarop zijn de onderhandelingen stuk gelopen?

Lees meer...

multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

Lees meer...

banner-Startstuderen 2 208x208.ashxOp dinsdag 11 maart werd door minister Bussemaker de website www.startstuderen.nl 
gelanceerd. Het is een dusdanig bijzondere site dat een beetje tamtam wel op zijn plaats is.

Het unieke van deze site is in de eerste plaats gelegen in het feit dat vijf scholieren- en studentenorganisaties sterk betrokken waren bij het opzetten en ontwikkelen ervan. De vragen vanuit deze groep vormden de basis van de site. In een later stadium hebben de VvSL en ondergetekende namens de NVS-NVL input kunnen leveren, doordat we er met decanenogen naar hebben gekeken. 

Lees meer...

DSC02938.ashx'De zesjescultuur voorbij' en 'vooral doen, proberen en ervaren'. Dat was de boodschap van sprekers Michiel Westenberg en Rob Wijnberg. Tussen deze inspirerende lezingen bezochten 200 decanen 18 workshops en een gezellige informatiemarkt. 

De decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo kijken terug op een geslaagd congres. Met speciale dank aan Wageningen University voor de gastvrijheid. Hieronder kunt u de presentaties van de verschillende workshops downloaden.  

Lees meer...

stufiOp 23 januari j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie Studiefinanciering van NVS-NVL en vertegenwoordigers van DUO. Uit deze vergadering zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die interessant zijn voor decanen.

Lees meer...

leerling meisje 2In de regio Achterhoek werken de mbo-scholen en de vmbo-scholen al jaren nauw samen om de doorstroom van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. LOB is altijd al een vanzelfsprekend onderdeel, maar nu werken de scholen aan een ambitieus doel waar alle partijen direct profijt van zullen hebben: de intakeloze doorstroom. Als het vmbo LOB écht goed op orde heeft, wat betekent dat dan voor het intakeproces van de leerling in de overstap naar het mbo?

Lees meer...