multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

Lees meer...

banner-Startstuderen 2 208x208.ashxOp dinsdag 11 maart werd door minister Bussemaker de website www.startstuderen.nl 
gelanceerd. Het is een dusdanig bijzondere site dat een beetje tamtam wel op zijn plaats is.

Het unieke van deze site is in de eerste plaats gelegen in het feit dat vijf scholieren- en studentenorganisaties sterk betrokken waren bij het opzetten en ontwikkelen ervan. De vragen vanuit deze groep vormden de basis van de site. In een later stadium hebben de VvSL en ondergetekende namens de NVS-NVL input kunnen leveren, doordat we er met decanenogen naar hebben gekeken. 

Lees meer...

DSC02938.ashx'De zesjescultuur voorbij' en 'vooral doen, proberen en ervaren'. Dat was de boodschap van sprekers Michiel Westenberg en Rob Wijnberg. Tussen deze inspirerende lezingen bezochten 200 decanen 18 workshops en een gezellige informatiemarkt. 

De decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo kijken terug op een geslaagd congres. Met speciale dank aan Wageningen University voor de gastvrijheid. Hieronder kunt u de presentaties van de verschillende workshops downloaden.  

Lees meer...

stufiOp 23 januari j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie Studiefinanciering van NVS-NVL en vertegenwoordigers van DUO. Uit deze vergadering zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die interessant zijn voor decanen.

Lees meer...

leerling meisje 2In de regio Achterhoek werken de mbo-scholen en de vmbo-scholen al jaren nauw samen om de doorstroom van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. LOB is altijd al een vanzelfsprekend onderdeel, maar nu werken de scholen aan een ambitieus doel waar alle partijen direct profijt van zullen hebben: de intakeloze doorstroom. Als het vmbo LOB écht goed op orde heeft, wat betekent dat dan voor het intakeproces van de leerling in de overstap naar het mbo?

Lees meer...