Augeo Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld onderwijsDe zorgcoördinator heeft een centrale rol in de veiligheid van leerlingen. Zij kunnen er voor zorgen dat de school tijdig signalen oppakt als een kind bijvoorbeeld thuis verwaarloosd wordt, worstelt met de vechtscheiding van zijn ouders of op school gepest wordt. Om deze essentiële rol goed te vervullen, is een geïmplementeerde Meldcode een begin. Maar er is meer nodig, zegt zorgcoördinator Gerrit Witteveen in de nieuwste onderwijseditie van Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM).

Witteveen, één van de initiatiefnemers van de Beroepscode voor zorgcoördinatoren, ziet de school als dé plek waar je het beste signaleert dat een kind onveilig opgroeit. Kinderen komen er immers dag in dag uit. En: als een leerling zich niet veilig voelt, thuis of op school, kan het ook niet optimaal zijn talenten ontwikkelen.

Signalen herkennen

Naast de zorgcoördinator zijn mentoren dan ook de aangewezen personen om problemen bij leerlingen te signaleren. Zij en docenten moeten dan wel signalen herkennen. Witteveen in TKM: ‘Sommige docenten zijn terughoudend, anderen hebben weer de neiging om te veel zelf te doen. Signaleren is makkelijker gezegd dan gedaan; het is een proces. En er is meer nodig dan de invoering van een Meldcode om het thema levend te houden en scholing helpt daarbij.’

In deze nieuwe TKM lees je dan ook alles over achtergronden van onveiligheid en wat je als onderwijsprofessional kunt doen. Ook kun je in deze TKM demo’s bekijken van de online cursussen die Augeo voor onderwijsprofessionals ontwikkelde.

Onderwerpen in de nieuwste onderwijsspecial van TKM:

  • Zorgcoördinator Gerrit Witteveen: ‘Alleen een meldcode is niet genoeg’. Lees meer...
  • Vormen van onveiligheid: thuis en in de klas. Lees meer…
  • ‘Mijn leraar had uiteindelijk door dat er wat aan de hand was’, Anouchka werd thuis mishandeld. Lees meer…
  • ‘We moeten investeren in jongeren; kijk niet alleen naar de cijfers’. Een interview met Ingrado-voorzitter Carry Roozemond. Lees meer…
  • 7 langetermijngevolgen van traumatische jeugdervaringen. Lees meer…
  • De conciërge: voor facilitaire én emotionele zaken, interview met conciërge Arno. Lees meer…
  • Scholen na Over de Streep: ‘Zo’n dag laat zien hoe kwetsbaar en dapper jongeren zijn.’ Lees meer…
  • VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller: ‘Alleen in een veilige setting kun je je talenten ontwikkelen.’ Lees meer…
  • Vader Peter: ‘Nu snap ik dat slaan niet door de beugel kan’. Lees meer…

 

Lees online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) gratis via: www.augeomagazine.nl.

Euro aranjuez1404Het wetsvoorstel inzake het Studievoorschot is aangenomen door de Tweede Kamer. Het moet nu behandeld en aangenomen worden door de Eerste Kamer. Hopelijk kan dit plaatsvinden in januari, zodat er voldoende tijd is voor voorlichting, voordat de eerste onderdelen ingaan per 1 september 2015.

Lees meer...

PapierwerkNa de herfstvakantie is het weer feest voor de leerlingen. De week is vol gepland met rapportvergaderingen. Dit betekent voor hen verkorte roosters of middagen vrij. Bij ons op school maken we gebruik van een verkort rooster. De vergaderingen worden vanaf 14.30 uur gehouden. De afdelingsleider zit de vergadering voor, de mentor bespreekt de leerlingen uit de mentorklas. Tijdens de vergadering is Magister geopend en alle informatie is onder handbereik, cijfers, verzuim, advies enzovoort.

Lees meer...

lln sociale mediaKennisnet brengt "LVB-jeugd en sociale media" uit, een onderzoeksrapport uit over de impact van sociale media onder jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB). In dit rapport wordt ons vermoeden bevestigd dat leerlingen van het praktijkonderwijs inderdaad een extra kwetsbare groep zijn als het gaat om sociale media. Zij worden eerder slachtoffer van cyberpesten, manipulatie en seksueel misbruik via sociale media.

Lees meer...

6. nieuwe beroepsgerichte programmasDe schooluitval onder jongeren die een Halt-straf hebben uitgevoerd is lager dan onder jongeren die na het plegen van een strafbaar feit niet zo'n straf kregen. Tot die conclusie komt de Universiteit Maastricht na onderzoek onder 950 jongeren van 12 tot 18 jaar.

Lees meer...

Ridders lobOp 30 oktober zijn tijdens het LOBlands festival in Ede tien ambassadeurs op het gebied van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) geridderd in de 'Orde van LOB'. Onder de ridders bevonden zich Inge Kirsten, sectievoorzitter van vmbo-mbo en Peter Huwae, sectievoorzitter van havo-vwo van NVS-NVL. Daarnaast werden ook twee andere leden van de vereniging - Yvonne Mulders van het Beatrix College in Tilburg en Daniël Kers van de Waldheim MAVO in Baarn - geridderd.

 

Lees meer...

Flyer dvdz2014.2Met de wijzigingen van samenwerkingsverbanden, herindeling van de regio's en en passant de transities binnen de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg komt er het nodige af op de scholen en het systeem van leerlingbegeleiding. Dat is voor de NVS-NVL aanleiding om het thema van de dag van de zorgcoördinator 2014 te organiseren rondom het thema:

Zorgcoördinator, waar sta je voor ?!

Wat staat er allemaal te gebeuren op het werkveld? maar ook: waar sta je voor in je eigen organisatie? De dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning en inspiratie. 

Lees meer...

student boeken op haar hoofdDe afschaffing van de loting gaat al gelden voor de leerlingen die nu in de 4e klas van het vwo zitten. Vanuit de universiteiten is nog lang niet vastgesteld wat ervoor in de plaats gaat komen. De opleidingen die al met decentrale selectie werken zijn er wel klaar voor,  maar bij andere opleidingen moet dit keuzeproces nog beginnen.

Lees meer...

Studenten in de klasDoorstroomcijfers en de analyse hiervan zijn een belangrijk hulpmiddel voor een vo school om te werken aan de verbetering van het LOB beleid. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Wat zeggen die cijfers vervolgens en in hoeverre zijn de cijfers aanleiding om het LOB beleid aan te passen? 

Lees meer...

Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomAlle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4 kunnen de komende dagen een brief van Minister Bussemaker in de bus verwachten. In deze brief geeft Bussemaker tips over een goede studiekeuze. Daarnaast adviseert zij deze aankomende studenten goed na te denken over hoe zij hun studie gaan betalen, aangezien de basisbeurs volgend jaar wordt vervangen door een leenstelsel.

Lees meer...