groepje volwassenen laptopDe voorzitters van de decanensecties hebben in oktober en november met bestuursleden van decanenkringen drie bijeenkomsten georganiseerd in Zwolle, Utrecht en Eindhoven. De bijeenkomsten leverden een boeket op met zowel mooie inspiratiemomenten als concrete tips. Een bloemlezing hiervan in vogelvlucht:

Lees meer...

wiskundeTwee ontwikkelingen in het onderwijs beheersen de media op dit moment. In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer ingestemd met de maatregelen betreffende de nieuwe regeling ‘studievoorschot’. 

Een week eerder meldden enkele jongerenorganisaties dat de bekendheid met de inhoud van de maatregelen zeer beperkt was. Een flink aantal decanen heeft de informatie onder voorbehoud aan de examenleerlingen gegeven, want dat wetgeving in wording in de Eerste Kamer sneuvelt is geen uitzondering. Maar nu is de regeling definitief en zal er de komende weken een media-offensief worden gestart om de aanstaande studenten te informeren. Binnen een dag waren de websites van www.duo.nl  en www.starstuderen.nl er al op aangepast.

Lees meer...

Docenten. met mapDrie weken geleden mocht ik als netwerkbegeleider van het Buitenhout College aanwezig zijn bij de afsluitende bijeenkomst van het project LOB Ambassadeurs. Tijdens dit project werd een ambassadeursschool gekoppeld aan een partnerschool en fungeerde deze als ervaringsdeskundige bij het toepassen van een LOB good practice in de eigen omgeving.

Lees meer...

Euro aranjuez1404De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel van minister Bussemaker. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 steunden de wet, waardoor er een meerderheid was (36 voor, 29 tegen).

Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering gaat per 1 september in. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. De ov-jaarkaart blijft wel behouden.

Lees meer...

Meisje in klas luisterendLeerlingen die een schooljaar overdoen, kosten jaarlijks 500 miljoen euro. Dat is 3 procent van de totale uitgaven aan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is zittenblijven een 'duur instrument' en zijn er waarschijnlijk efficiëntere manieren om hetzelfde onderwijsniveau te bereiken.

Lees meer...

studentenprotest-leenstelsel-anp kleinScholieren en studenten zijn nog te weinig op de hoogte van de veranderingen die het nieuwe leenstelen voor studiefinanciering met zich mee brengt. Uit een onderzoek van FNV Jong blijkt dat meer dan de helft van de studenten ten onrechte denkt dat er voor bestaande studenten niets verandert.

Lees meer...

Vergadering CC leTempleDuChemisier four people in the boardroom smilingOp 22 januari 2015 vindt de Ledenraad vergadering van de NVS-NVL plaats in Wageningen. Als lid van de NVS-NVL bent u van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Meld u wel even aan, dan ontvangt u de stukken op uw e-mailadres. 

Lees meer...

Inge KirstenHet vmbo bestaat dit jaar 15 jaar, dat betekent terugblikken en vooruitblikken. Dromen over de toekomst, maar ook terugblikken naar hetgeen we neergezet hebben. Mooie uitdagingen zijn we aangegaan, en met het vernieuwde vmbo staan er nog wel wat uitdagingen op stapel: van 32 afdelingen teruggaan naar 10 profielen, profieldelen in het landelijk examen en keuzedelen in het schoolexamen.

Lees meer...

Sander Dekker rijksoverheid.nlHet voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) wordt ingrijpend vernieuwd. Leerlingen van beroepsgerichte leerwegen kiezen straks een profiel met basisvakken en vullen dit aan met praktijkvakken. Zo krijgen leerlingen een brede basis én meer ruimte om de eigen talenten te ontplooien. Daarnaast gaan vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen de inhoud van het onderwijs vormgeven.Leerlingen worden zo beter voorbereid op hun studiekeus en de regionale arbeidsmarkt. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer. 

Lees meer...

o20655Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan.

De mogelijkheden?

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

  • Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur is goed thuis in de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook adviseren ze u over de regionale partijen waarmee u kunt samenwerken om zo tot duurzaam gezondheidsbeleid te komen. De adviseur helpt u een schoolgezondheidsplan op te stellen waarin de gezondheid van uw leerlingen of studenten centraal staat.
  • Aan de slag met een Gezonde School-activiteit? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op de website.
  • Een andere mogelijkheid is een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers zodat zij schoolgezondheidsbeleid kunnen maken of uitvoeren. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren, vo = € 4000 voor ongeveer 80 taakuren en mbo = € 6000 voor ongeveer 120 taakuren). U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

 

Waarom? Drie goede redenen:

  1.     Leerlingen en studenten presteren beter op een Gezonde School.
  2.     Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
  3.     U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Neem dan contact op met een Gezonde School-adviseur of kijk op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Daar vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.