educationkeyHet ministerie van OCW heeft met de Promotiebeurs voor leraren als doel docenten onderzoekservaring op te laten doen door middel van een promotieonderzoek om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Binnenkort is het weer mogelijk om bij NWO aanvragen in te dienen.

Lees meer...

docent leerling jongenSinds twee jaar wordt het praktijkonderwijs onterecht als vorm van 'lichte ondersteuning' gezien. Maar praktijkonderwijs is, in tegenstelling tot LWOO, een zelfstandige schoolsoort in het voortgezet onderwijs net als VMBO, Havo en VWO.

Lees meer...

twee vriendenDe Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs. Dinsdagmiddag stemden de Kamerleden over de wet en over de amendementen en moties die tijdens de wetsbehandeling zijn ingediend. De Tweede Kamer was grotendeels positief over de integratie van lwoo en pro.

Lees meer...

ButtonDitistopLOBHet LAKS vindt dat scholen meer aandacht aan de toekomstoriëntatie van de leerlingen moeten geven, zodat hun leerlingen direct een goede keuze en vliegende start in het vervolgonderwijs kunnen maken. Om het delen van goede LOB-activiteiten te stimuleren, worden in maart de “Kijk hier heb ik wat aan”-awards uitgereikt. Het LAKS reikt deze awards uit aan scholieren die een goede LOB-activiteit opgeven en online delen. 

Lees meer...

9284 NVS NVL BdLes 2015 2 cover kleinIn de rubriek 'Om naar uit te zien' op pagina 38 staat bij Jubileumcongres NVS-NVL de prijs verkeerd vermeld! De prijs voor deelname is € 95,- voor leden en € 145,- voor niet -leden (en dus niet ochtend € 275 / hele dag € 395). Meer info en aanmelden? http://nvs-nvl.nl/jubileumcongres

De auteur van het artikel 'Als vwo'er naar het hbo: een slimme keuze?' op pagina 3 en 18 is Agnes Nieuwenhuizen en niet Marieke Snippe. Met excuses! Als lid kunt u het artikel (met vermelding van juiste auteur) online lezen. 

 

NVS NVL Banner Congres JAN defAlle niet-leden die zich aanmelden voor het congres Met het oog op morgen op 9 april in Utrecht, kunnen voor de rest van 2015 gratis lid worden van de vereniging. Zij kunnen op deze manier kennis maken met de vereniging en profiteren van alle voordelen van het lidmaatschap. Normaal gesproken kost een lidmaatschap € 127,50 per kalenderjaar.

Lees meer...

SpagaatPassend onderwijs is in volle gang. Op dit moment krijg ik veel aanvragen van ouders met een kind in het speciaal onderwijs om die volgend schooljaar in het reguliere onderwijs in te laten stromen. Zelf ben ik daar groot voorstander van, ik vind dat leerlingen te lang in het Speciaal Onderwijs blijven hangen. Als kinderen een goede kans hebben in het reguliere onderwijs, moeten wij daarmee aan de slag, zeker als de school voor Speciaal Onderwijs hier ook positief in adviseert.

Lees meer...

Mentor Tutor CC Onsharp IncDe taakgroep mentoraat ontplooit initiatieven om als vereniging meer de doen voor en met mentoren in het vo en slb-ers (studieloopbaanbegeleiders) in het mbo. 

Om met goede en werkbare initiatieven te komen is de werkgroep op zoek naar mentoren of mensen die mentoren aansturen (zorgcoördinatoren en decanen) die willen meedenken hierover. De taagroep zoekt leden die willen meelezen en commentaar willen leveren en leden die zelf ideeën hebben over het functioneren van de mentor in de school.

Lees meer...

handdrukZowel PO, VO, MBO als HBO hebben een nieuwe cao gekregen. Deze cao’s zijn erg gericht op de introductie van een nieuw systeem voor een duurzaam levensfase bewust personeelsbeleid voor alle leeftijdsgroepen. Een moeilijk cao-punt dat na veel discussie in plaats van het bapo-systeem is gekomen. Positief is dat een kleine salarisverbetering is doorgevoerd. Daarnaast waren belangrijke onderwerpen van overleg het entreerecht (alleen in VO) en professionalisering.

Lees meer...

NVS NVL Banner Congres JAN defOp 9 april 2015 vieren wij met een feestelijk jubileumcongres dat we al 50 jaar samen met u en met elkaar leerlingen begeleiden naar een optimale toekomst! Vanuit het nieuwe Tivoli Vredenburg nemen wij u mee naar die toekomst en vragen ons af hoe het loopbaanontwikkeling en leerlingenzorg eruit zal zien in 2025. Schrijf u nu in en kom antwoorden halen en brengen!

Lees meer...