logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf over de bekwaamheidseisen gaat, de criteria voor herregistratie bepaalt, een professionele standaard opstelt en inhoudelijk bij de opleidingen tot leraar is betrokken. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.

Lees meer...

logo voionHoe is de professionele ruimte geregeld op jouw school? Heb je als docent zeggenschap over de inhoud van de lessen, methodekeuze, onderwijskwaliteit, inrichting van de examens, de schoolorganisatie, gezond en vitaal werken?

Lees meer...

CollegezaalHet is de bedoeling dat er met ingang van het studiejaar 2017-2018 niet meer wordt geloot bij het bepalen van de toelating van studenten. Studies met meer aanmeldingen dan studieplaatsen mogen dan zelf via decentrale selectie bepalen waarop zij gaan letten bij de toelating. De discussie over de voor- en nadelen begint op te borrelen.

Lees meer...

Leerling jongenVeel vmbo scholen zijn op dit moment volop bezig met het vormgeven van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s binnen hun school. Het ruime aanbod aan examenprogramma’s wordt vanaf 2016 vervangen door 10 profielen, waarbij naast het profieldeel ook keuzedelen kunnen worden gekozen. De leerling krijgt hiermee meer keuzevrijheid omdat hij of zij het profiel kan aanvullen door te specialiseren binnen het eigen profiel of te verbreden door keuzedelen  te kiezen uit andere sectoren. Hierdoor kan de leerling een optimale leerlijn kiezen richting het MBO.

Lees meer...

LOB123 beeldmerk tekst algemeen RGB kleinHeeft u na de cursus Basismodule Decanaat of Versterkt Decanaat nog behoefte aan verdieping van kennis en vaardigheden? LOB123 biedt in september de opleiding ‘De schooldecaan als loopbaancoach’ aan, gebaseerd op de methodiek van Rupert Spijkerman.

Lees meer...

images 1Wie zijn we?

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Bij de Les is het verenigingsblad van de NVS-NVL en van daaruit een vakblad voor deze doelgroepen. Een belangrijke doelstelling van de NVS-NVL is het bijdragen aan de professionalisering van onze leden. Bij de Les draagt daaraan bij met inhoudelijke én praktische artikelen die gerelateerd zijn aan loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg. Daarnaast is Bij de Les een platform voor opinievorming over en het signaleren van trends binnen de grenzen van de loopbaanbegeleiding.

Lees meer...

TKM veilig opgroeien. thuis en op schoolAls docent, mentor of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van jongeren. Veiligheid is de basis voor hun ontwikkeling. In de nieuwste online uitgave van Tijdschrift Kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer...

logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is een initiatief van de vijf belangrijkste onderwijsorganisaties, waaronder de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), waar de NVS-NVL bij aangesloten is. Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar. Op dit moment zoekt de Onderwijscoöperatie geschikte kandidaten voor een aantal interessante en leerzame taken, waarvoor faciliteiten beschikbaar zijn.

Lees meer...

Groep leerlingen gemengdDe NVS-NVL heeft voor komend schooljaar een aantal nieuwe eendaagse trainingen voor decanen ontwikkeld. De trainers willen de scholing zoveel mogelijk afstemmen op de behoefte van decanen en daartoe wordt op 21 mei een gratis pilot gehouden, waarbij uw mening wordt gevraagd om de trainingen te kunnen verbeteren.

Lees meer...