Docenten. met map‘We willen focussen op inhoud, reageren op de vraag vanuit het veld en enthousiasme genereren. We willen binnen ons vakgebied dè vindplek zijn van ondersteuning.’

Zo concludeerde voorzitter Dirk Speelman zijn presentatie van de ambities van de NVS-NVL tijdens de Ledenraad vergadering van 24 juni.

Lees meer...

Techniek290064 webformaatHet vmbo heeft te kampen met afnemende leerlingenaantallen in de basis- en beroepsgerichte leerwegen, een onoverzichtelijk aanbod en een negatief imago. De Onerwijsraad pleit daarom voor clustering van de vier leerwegen in het vmbo tot twee opleidingen: vakmanschap en mavo.

Lees meer...

twee vriendenHet wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs is in maart aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

Lees meer...

BannerCongres NVS NVL15Steeds meer krijgen we in het onderwijs te maken met verschillen. Verschillen tussen leerlingen, verschillen tussen teams, verschillen tussen teamleden. Het thema van de Dag van de Zorgcoördinator is dan ook: 

Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.

Lees meer...

Vergadering CC leTempleDuChemisier four people in the boardroom smilingOp 24 juni a.s. vindt in Wageningen de voorjaarsvergadering van de Ledenraad plaats. Alle leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen!

Indien u erbij wilt zijn, kunt u zich aanmelden via m.arnoldbik[at]nvs-nvl.nl. U krijgt dan de routebeschrijving en de stukken toegestuurd.

Lees meer...

groepje volwassenen laptopWaar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naar toe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB-beleid binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

Deze vragen staan centraal tijdens de online leergang LOB. De Online Leergang LOB, die in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-raad in de afgelopen jaren is ontwikkeld, is in maart jl. overgedragen aan de decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL.

Lees meer...

logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf over de bekwaamheidseisen gaat, de criteria voor herregistratie bepaalt, een professionele standaard opstelt en inhoudelijk bij de opleidingen tot leraar is betrokken. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.

Lees meer...

logo voionHoe is de professionele ruimte geregeld op jouw school? Heb je als docent zeggenschap over de inhoud van de lessen, methodekeuze, onderwijskwaliteit, inrichting van de examens, de schoolorganisatie, gezond en vitaal werken?

Lees meer...