Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in hun projecten. Bussemaker richtte het fonds op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs.

Lees meer...

student boven boeken avondAnno 2015 levert onderwijs geven veel werkstress op, leert ons een onderzoek van TNO en CBS. Uit dit onderzoek blijkt dat 14,4% van de werknemers hoog scoort op de burn-out schaal. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar scoren hoog.

Lees meer...

radicalisering in de klas Je hoort het nieuws over een grote terroristische aanslag. Na je eerste persoonlijke schrik denk je als leraar ook snel aan de vraag: 'Hoe bespreek ik dit in de klas?'. Dit overkwam Marinka Mulder en Erik van de Woestijne, leraren aan het Wellantcollege in Houten na de bomaanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Lees meer...

Meisje in klas luisterendEr zijn momenteel interessante ontwikkelingen gaande betreffende het maatwerkdiploma. De gebeurtenissen in vogelvlucht; de plannen van de VO-raad vallen goed in de politiek, want de slogan 'het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtst in bent' kon op weinig weerstand rekenen. De kamer neemt een motie aan om de invoering mogelijk te maken, de onderwijsraad geeft een negatief advies over het plan, de staatssecretaris neemt dit advies over en heeft daardoor nu een probleem in de tweede kamer. Er zal binnenkort verder over worden gesproken.

Lees meer...

congresHet schooljaar is nu weer een stukje gevorderd en voor de decaan die graag conferenties bezoekt is er veel te beleven. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Peter Huwae, voorzitter van de sectie havo-vwo, doet u zijn persoonlijke aanbevelingen.

Lees meer...

Euro aranjuez1404Regelmatig zijn er initiatieven om ons pensioengeld alternatief in te zetten. Laatst was er een plan van de overheid om je gespaarde pensioengeld in te zetten voor aflossing van je hypotheek. De Vakcentale voor Professionals (VCP) reageert hierop: ‘De kernvraag is wie hiermee iets zou opschieten? De effecten op de woningmarkt zijn naar verwachting beperkt en het nadeel van minder pensioenopbouw zal zich later wreken. Vanaf 2015 is deze opbouw toch al fors is versoberd. De VCP is van mening dat een aanpak moet worden gekozen voor de problemen op de hypotheekmarkt, die niet leidt tot een verlies aan pensioenrechten. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening. Pensioen is uitgesteld loon voor later om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.’ Inmiddels heeft de overheid het plan ingetrokken.

Lees meer...

Flickr.com cc roel wijnants docent met leerling den haag 1nov2014 webformaatDe wet Passend Onderwijs is een jaar oud. Hoe zijn de ervaringen met Passend Onderwijs in úw school? Wat gaat goed en waar lopen u en uw collega’s tegenaan? En nog belangrijker: hoe legt u deze reis samen met uw collega’s en de leerlingen af? Tijdens de scholenconferentie ‘Passend graag’ op 10 december maakt u samen met andere deelnemers de balans op. Twee thema’s staan centraal: 1) Cultuur & schoolontwikkeling 2) Het levend schoolondersteuningsplan. Laat u door deze thema’s inspireren en ga actief aan de slag in de door uw gekozen workshops.

Lees meer...

Foto ondersteuningsaanbod 2015 kleinOp 1 augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid ingegaan. In deze wet is onder andere opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting hebben:

1. om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren
2. verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen
3. beleggen van taken bij ene persoon: een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en coördinatie van het anti-pestbeleid

De inspectie ziet vanaf 1 augustus 2016 toe op de naleving hiervan en kan in tegenstelling tot vroeger nu ook handhavend optreden.

Lees meer...

IMG 7858 kleinEind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het rapport betreft een inventarisatie over de wijze waarop het onderwijsveld ondersteund wil worden rond de professionalisering van de docenten m.b.t. de invoering van passend onderwijs. Een van de punten is het stimuleren van het gesprek binnen de school over het passend onderwijs en specifiek het gesprek over de vertaling van het ondersteuningsprofiel (papier) naar de praktijk.

Lees meer...

downloadOnze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP-pensioen vanaf 2015 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen.

Lees meer...

Olympische ringenBinnen de besturen van de decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo is het afgelopen jaar gewerkt aan een aantal cursussen. De onderwerpen waren het jaar ervoor gekozen na een raadpleging met het veld en uit de gesprekken binnen de sectiebesturen werden onderwerpen genoemd als 'LOB en mentoraat', 'LOB en ouderbetrokkenheid' en de veranderingen op het gebied van LOB in het vernieuwde VMBO. De cursussen zijn gemaakt en uitgeprobeerd in een pilot, bijgesteld naar aanleiding van de feedback en ze maken nu deel uit van ons aanbod: http://nvs-nvl.nl/kenniscentrum/cursusaanbod

Lees meer...