Op 28 mei kondigde het Ministerie van OCW aan dat het vmbo van 4 naar 3 leerwegen gaat in 2021: 'Met de toevoeging van een praktisch vak in het huidige vmbo theoretische leerweg (tl, of mavo) is er vanaf 2021 geen onderscheid meer tussen vmbo gemengde leerweg (gl) en vmbo tl. Daarmee gaat het vmbo naar drie in plaats van vier leerwegen.'

Lees meer...

Platform Allround VMBO heeft de afgelopen twee jaar op meer dan 70 scholen met meer dan 100 docenten ‘koffie-gesprekken’ gevoerd. Dit waren informele besprekingen, over de voor- en nadelen, de voetangels en klemmen, de plus- en de minpunten van het vernieuwde vmbo.

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...

Met de havo-vwo decanenkring Arnhem e.o. schrijft NVS-NVL ambassadeur Hermien Miltenburg een blog voor ouders die wordt geschreven voor ouders met kinderen op het havo-vwo. Maar welke artikelen zijn ook geschikt voor vmbo-leerlingen? Denk en lees mee! Lees de oproep van Miltenburg in dit artikel.

Lees meer...

In de Bij de Les van april/mei openen we met een artikel dat is geschreven door Stichting School & Veiligheid: ‘Liefde van twee kanten - Leerlingenzorg en een veilige sfeer voor seksuele diversiteit’. De stichting pleit voor een veilig schoolklimaat voor alle jongeren, in het volledige spectrum van seksuele diversiteit, en doet een oproep: deel de good practices van jouw school!

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...

In april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Toegegeven, ‘verantwoordingsorgaan’ klinkt suf. Maar de 400 miljard euro die ABP belegt, is dat allesbehalve. Het zorgt voor het inkomen waarmee jij een fijne oude dag hoopt te beleven. Wij pleiten voor een stem op het CMHF, de onafhankelijke koepel van 43 beroepsvereniging, waaronder de NVS-NVL ook valt.

Lees meer...

We doen onderzoek naar de werkdruk, het welbevinden en het functioneren van de mentor, zodat wij als vereniging betere ondersteuning kunnen bieden waar nodig. Help je mee en beantwoord je onze vragenlijst? Dit duurt ongeveer 5 minuten. Wil je de enquête ook onder je (collega)mentoren verspreiden?

Lees meer...