Studiekiezers met een functiebeperking zijn vaak niet goed op de hoogte van de (financiële) regelingen die voor hen van toepassing zijn. Daarom heeft het ministerie van OCW, in samenwerking met het Expertisecentrum Handicap en Studie, LSVb en ISO een factsheet ontwikkeld voor deze groep studiekiezers.

Lees meer...

In 2018 starten negen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het po en vo om per leergebied te werken aan een nieuw curriculum. De NVS-NVL en de VvSL hebben gezamenlijk een visie op LOB geschreven, die door de Coördinatiegroep van Curriculum.nu aan de start van het traject aan deze ontwikkelteams wordt meegegeven. We willen hiermee bereiken dat LOB een onderdeel wordt van alle bouwstenen (en eindtermen) van elk leergebied en zo een geïntegreerd onderdeel wordt van het toekomstig funderend onderwijs. ​

Lees meer...

Ook vanuit de NVS-NVL hebben we feedback gegeven en meegedacht over het Raamwerk Loopbaanbegeleiding Jongeren dat Euroguidance in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontwikkeld. Het document is is gestoeld op inzichten uit praktijk en wetenschap en is nu te downloaden! Je kunt het document inzetten in je eigen loopbaanwerk.

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...

Vorige maand namen Elzeline Bergisch (beleidsmedewerker Leerlingondersteuning) met Margo van Dijk (een van onze ambassadeurs uit het mbo) deel aan een groepsgesprek over zelfbeschadiging. Hieronder de samenvatting van het gesprek en de uitkomsten ervan voor de handreiking die over het onderwerp in ontwikkeling is.

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er. Behalve deze column: dit is een Christmas Special!

Lees meer...

Woensdag 13 december werd het tweede deel van het SER-advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs’ aangeboden aan minister Engelshoven. Volgens het SER hebben we met het mbo goud in handen en is het toverwoord in het advies ‘samen’.

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...