Nieuw cursusaanbod voor leerlingenzorg in het vo en mbo

docent leerling jongenDit jaar start de NVS-NVL met een aantal nieuwe cursussen en trainingen, die zich richten op leerlingbegeleiders, counselors, mentoren en zorgcoördinatoren. Al deze cursussen en trainingen zijn CRKBO geregistreerd.

 

Antipestcoördinator vo

In de sectorwetten staat dat elke school voor voortgezet onderwijs verantwoordelijk is voor het scheppen van een sociaal veilig klimaat en voor het monitoren van het veiligheidsgevoel van leerlingen. Als een kind aanhoudend gepest wordt, kunnen ouders terecht bij een vast aanspreekpunt: de antipestcoördinator. Met deze tweedaagse cursus bent u helemaal klaar voor deze taak. 

Meer info & inschijven?

Vertrouwenspersoon nieuwe stijl VO en MBO

Oorspronkelijk was de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt in geval van ongewenste intimiteiten in de onderwijssituatie. Sinds de Kwaliteitswetten van 1998/2015 begeleiden vertrouwenspersonen ouders/leerlingen/studenten en personeelsleden bij alle mogelijke klachten in relatie tot de school inclusief digitaal gedoe. Met deze cursus ‘Ver­trouwenspersoon nieuwe stijl‘ wordt u toegerust voor klachtbehandeling in de volle breedte.

Meer info & inschijven?

Meidenvenijn

Meidenvenijn op school? Daar gaat een hele wereld achter schuil! Weet u wat u te doen staat? Deze eendaagse cursus wijdt uit in in de sociale dynamiek van de ‘girl world’. 

Meer info & inschijven voor mbo?

Meer info & inschijven voor vo?

Basismodule Mentoraat

Voor iedereen die begint of onlangs begonnen is aan de taak van mentor is deze basismodule onmisbaar! In twee dagen krijgt u informatie en handige materialen om de belangrijkste activiteiten binnen mentoraat uit te voeren. Het mentoraat gaat pas leven in praktijk, daarom is er naast het overbrengen van informatie veel ruimte voor casuïstiek en onderlinge uitwisseling. Mentoren die hun kennis willen opfrissen zijn ook van harte welkom.

Meer info & inschrijven?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top