Oproep: mentoren gezocht om mee te denken!

Mentor Tutor CC Onsharp IncDe taakgroep mentoraat ontplooit initiatieven om als vereniging meer de doen voor en met mentoren in het vo en slb-ers (studieloopbaanbegeleiders) in het mbo. 

Om met goede en werkbare initiatieven te komen is de werkgroep op zoek naar mentoren of mensen die mentoren aansturen (zorgcoördinatoren en decanen) die willen meedenken hierover. De taagroep zoekt leden die willen meelezen en commentaar willen leveren en leden die zelf ideeën hebben over het functioneren van de mentor in de school.

Wij denken dat met de invoering van passend onderwijs er meer taken bij de mentor terecht komen. Het aantal leerlingen met beperkingen zal toenemen in het vo en mbo en de eersten die daarmee in aanraking komen zijn de mentoren en slb-ers. Ook worden de eisen die aan het LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) aangescherpt, te beginnen in het vmbo. Verder zal het contact met ouders toenemen. Mentoren moeten voor deze taakuitbreiding beter toegerust worden en de samenwerking met decanen  moet geïntensiveerd worden.

Heb je zin om mee te doen of mee te denken? Meld je dan aan bij ons NVS-NVL bureau (bureau[at]nvs-nvl.nl) of bij taakgroeplid Evert Kloek (evert.kloek[at]fvov.nl

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws en actualiteiten door middel van onze nieuwsbrief.

Contact

Bureau NVS-NVL

Mauritsstraat 100
3583 HW Utrecht
tel: 030-2543929
bureau[at]nvs-nvl.nl

Openingstijden bureau NVS-NVL 
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 16.45 uur. 

Neem contact met ons op

Bij de Les

Back to top