Passend Onderwijs in coronatijden

Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Voor kwetsbare leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan dat erg lastig zijn. Hoe kun je daar als school mee omgaan? Hoe biedt je passend onderwijs in coronatijden? Wat zijn aandachtspunten voor mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren? Op deze pagina vind je informatie, links en tips.

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2020

 

Verlening sluiting scholen

Op 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de bestaande maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd t/m 28 april a.s. De scholen blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

 

Aandachtspunten en tips voor mentoren, leerlingbegeleiders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren

  • Blijf in contact met de leerlingen en ouders: de mentoren en leerlingbegeleiders (IB’ers, personal coaches) hebben minimaal 1x per week contact met de leerling via Teams, via What’s app of telefonisch. Vergeet de ouders niet. 
  • Het voordeel van videobellen is dat je de leerling kan zien. Soms is dat prettig, zeker bij leerlingen waar je je zorgen over maakt. Het is belangrijk dat je doorvraagt en goed checkt hoe het gaat met de leerling. 
  • Zorg dat je ook weet of je leerlingen in de online lessen aanwezig zijn. Laat de docenten aanwezigheid nog steeds bijhouden, zodat je daar goed zicht op hebt. 
  • Werk samen met de kernpartners waar het gaat om ingewikkelde zaken. Als je merkt dat het niet goed gaat thuis met de leerling, overleg dan met andere professionals wie wat kan betekenen voor het kind in die situatie (Voorbeeld van de gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/zorgprofessionals-en-coronavirus/
  • Tips voor ouders en ondersteuning van kinderen en ouders vind je hier: https://www.nji.nl/coronavirus
  • Helaas ook belangrijk: check op het rouwprotocol op je school in orde is en pas het evt. aan naar de huidige omstandigheden.

 

Veelgestelde vragen over Passend Onderwijs in coronatijden

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de belangrijkste informatie over Passend Onderwijs in coronatijden op een rijtje gezet op deze pagina: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/coronavirus-en-de-gevolgen-voor-passend-onderwijs/

Lees hier de veelgestelde vragen voor scholen en samenwerkingsverbanden over o.a. lesgeven op afstand, bedrijfsvoering, governance en samenwerking met gemeenten/jeugdzorg: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/veelgestelde-vragen/.

Ook heeft het Steunpunt een helpdesk ingericht. Voor het VO kun je je vraag stellen aan Karin Loggen via 06-13 63 49 11 of mailen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

 

Kwetsbare leerlingen

Niet voor alle leerlingen/studenten is thuis een veilige plek. Voor kinderen die misbruikt of mishandeld worden door een huisgenoot, zijn de maatregelen rondom het coronavirus extra zwaar, omdat een deel van hun leven buitenshuis wegvalt. Wat kan je als school doen als je het idee hebt dat het voor jouw leerling/student geldt? https://www.nvs-nvl.nl/nieuws/26-nieuws/2465-stappenplan-voor-scholen-bij-kindermishandeling-in-coronatijd

Augeo heeft een crisisfonds opgericht die kinderen helpt  met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn, zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt  https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/#crisisfonds

Iedere gemeente opent een herkenbaar loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed onderwijs kunnen blijven garanderen.  Dit staat in de brief die minister Slob op 20 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde over de continuïteit van het funderend onderwijs bij de maatregelen tegen het coronavirus. https://www.vo-raad.nl/nieuws/aanvullende-afspraken-voor-kinderen-in-kwetsbare-posities 

 

Handreiking overgang v(s)o - mbo voor leelingen met ondersteuningsbehoeften

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zowel v(s)o-scholen als mbo-instellingen kunnen maatregelen nemen om uitval tijdens of na de overgang naar het mbo te voorkomen en een doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn te realiseren voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Lees het in de nieuwe handreiking: https://www.nvs-nvl.nl/nieuws/26-nieuws/2467-handreiking-overgang-v-s-o-naar-mbo-voor-leerlingen-met-extra-ondersteuningsbehoeften

 

Ondersteuning en uitwisseling

Hoe ga jij om met de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in deze omstandigheden? Waar loop je tegenaan? Heb jij nog tips aan collega begeleiders in het vo en mbo? Kunnen wij je als NVS-NVL ergens bij ondersteunen? 

Laat het ons weten via e.bergisch@nvs-nvl.nl of deel je vraag/ervaring/tip in de LinkedIn groep 'De zorgcoördinator in positie' https://www.linkedin.com/groups/3775240/