Evaluatie Passend Onderwijs: veldraadplegingen

De Tweede Kamer heeft in juni 2020 de Evaluatie Passend Onderwijs gepland. In voorbereiding daarop wordt er volop met het veld geëvalueerd. Leden van de NVS-NVL worden gevraagd om mee te denken en te praten, aan tafel met OCW. Lees hier hoe je je aanmeldt.

Heb je interesse om mee te denken en te praten over de toekomst van passend onderwijs? Er zijn in maart 2 veldraadplegingen waar de NVS-NVL in totaal 4 leden mag afvaardigen. Op woensdag 4 maart van 12-17 uur (incl. lunch) of vrijdag 6 maart van 10-15 uur (incl. lunch). De exacte locaties zijn nog niet bekend, maar het zal in het midden van het land zijn. De input die we leveren, komt rechtstreeks bij het ministerie en de minister terecht. Aan het overleg doen o.a. vertegenwoordigers van de sectorraden, ouderverenigingen en beroepsverenigingen (zoals de NVS-NVL) mee.

Heb je interesse of vragen mail dan naar onze beleidsmedewerker Elzeline Bergisch op e.bergisch@nvs-nvl.nl.