Laatste consultatieronde: Besluit gelijke kans op doorstroom

Van vmbo-tl/-gl naar de havo en van de havo naar het vwo

Tot 28 december kan er nog gereageerd worden op het besluit ‘gelijke kans op doorstroom’ via een internetconsultatie van de overheid. In dit artikel een eerste reactie van de NVS-NVL en de VvSL. Een formele reactie volgt.

Het besluit ‘gelijke kans op doorstroom’ regelt dat leerlingen van het vmbo-tl of -gl gemakkelijker kunnen doorstromen naar het havo en dat leerlingen van de havo gemakkelijker kunnen doorstromen naar het vwo. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal op een nog te bepalen tijdstip in werking treden. Nog eens lezen wat dit besluit precies betekent voor leerlingen en scholen? Klik hier voor onze uitgebreide samenvatting

Tot 28 december kan er nog gereageerd worden op dit besluit via een internetconsultatie van de overheid. Hierna wordt de AMvB definitief. Alle reacties zijn belangrijk voor de besluitvorming rondom dit besluit. Reageren kan via de link hieronder:

https://www.internetconsultatie.nl/gelijkekansopdoorstroom/reageren

De eerste reactie van de NVS-NVL en de VvSL

Decanenverenigingen NVS-NVL en de VvSL reageerden tijdens een eerdere consultatieronde vorig jaar samen al op dit besluit. Lees hier onze reactie.

De NVS-NVL en de VvSL staan positief tegenover deze AMvB. In onze ideale wereld zijn er geen wettelijke kaders nodig en nodigt ons onderwijs leerlingen uit om onder goede begeleiding het maximale uit zichzelf te halen binnen de grenzen van wat voor de leerling passend en realistisch is.

Vanuit dat ideaal zijn wij voorstander van een drempelloze overstap, mits dit voor de leerling de beste optie is. Daar komt de leerling alleen achter door goede begeleiding in de school te realiseren, waarbij er wordt gekeken naar de capaciteiten, generieke studievaardigheden, interesses en motivatie van de individuele doorstromer. Daarnaast vinden wij dat de uitdaging die de doorstromer aangaat realistisch en haalbaar moet zijn. Ook op langere termijn, richting de keuze van een vervolgopleiding, moet de doorstromer een bruikbaar en haalbaar perspectief hebben. Daarom benadrukken we nogmaals dat de eis voor een extra algemeen vormend vak niet onze eerste voorkeur geniet en dat het belangrijker is om in een traject te kijken of de leerling en opleiding bij elkaar passen.

Aansluiting bij het profiel

Wij dringen er op aan dat het extra algemeen vormend vak aansluit bij het te kiezen profiel. Wij hebben alle vertrouwen in onze achterban – voornamelijk decanen en mentoren. Zij ondersteunen leerlingen namelijk bij het maken van een verstandige en persoonlijke afweging bij de keuze voor het extra examenvak. In onze eerdere reactie hebben wij al aangegeven te betwijfelen of een extra vak in de praktijk de beoogde kansengelijkheid zou bevorderen, omdat een leerling in het derde jaar al moet kiezen voor dit extra vak. Daarmee worden laatbloeiers uitgesloten. Wij zijn blij dat de huidige versie van de AMvB ruimte maak voor laatbloeiers.