Dag voor de Leerlingondersteuning 2019: bedankt voor je komst!

Op 5 november vond de Dag voor de Leerlingondersteuning – voorheen de Dag voor de Zorgcoördinator – plaats in De Munt in Utrecht. Vanuit het thema ‘Wie breng jij in beweging?’ werden deelnemers geprikkeld om na te denken over hun eigen bijdrage aan de ondersteuning van leerlingen en studenten op het mbo. Als begeleider maak jij dagelijks het verschil. Met het congres willen we dit andermaal onderstrepen.

DvdL2019

Redouan 'Redo' Ait Chitt over hoe zijn beperking zijn kracht is geworden

Leerlingondersteuners (zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren, mentoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, ...) brengen niet alleen jongeren in beweging, maar ook elkaar. Het maakt hen tot onmisbare, drijvende krachten op school.

Sprekers Redo en Bart van den Belt sloten bij het thema ‘Wie breng jij in beweging?’ aan. Redo werd geboren met een lichamelijke beperking: zo loopt hij o.a. op een beenprothese. En hij is een professioneel en prijswinnend break dance-talent dat over de hele wereld optreedt. Zijn boodschap (en tevens levensmotto) is ‘no excuses, no limits’. Het staat in inkt op zijn bovenarm getatoeëerd, als permanente boodschap naar de buitenwereld toe. Of zoals hij het ook vertelt: ‘Mijn beperking heeft me uitgedaagd om verder te gaan waar andere mensen zeiden dat ik iets niet kon. Ik heb geleerd om te focussen op wat ik allemaal kan, in plaats van om te kijken naar waar mijn limieten liggen.’

'Ik heb geleerd om te focussen op wat ik allemaal kan, in plaats van om te kijken naar waar mijn limieten liggen’

‘Droom groot, start klein’, is het motto van spreker Bart van den Belt. In het onderwijs is men nog wel eens geneigd om in grote doelen te denken. Om die doelen te halen, moet je een hoop kleine stappen nemen. Start klein en bedenk je dat je met al die kleine stappen die je zet al van betekenis bent. Een doel lijkt soms onhaalbaar, maar tijdens de weg er naar toe dienen zich ook vaak nieuwe routes en mogelijkheden aan. Elke stap brengt beweging - maar dan moet je hem wel nemen.

We bedanken alle deelnemers voor hun komst en we hopen dat ze geïnspireerd zijn om te focussen op de mogelijkheden binnen het onderwijs; om doelen te behalen door kleine stappen te nemen. Zo lang je maar niet stil staat!