Reactie NVS-NVL op wetsvoorstel doorstroomrecht havo-vwo

De brief in dit artikel, opgesteld door onze beleidsmedewerkers LOB, heeft de NVS-NVL vorige maand aan het ministerie van OCW gestuurd in reactie op het wetsvoorstel doorstroomrecht havo-vwo.

In onze ideale wereld zijn er geen wettelijke kaders nodig en nodigt ons onderwijs leerlingen uit om onder goede begeleiding het maximale uit zichzelf te halen binnen de grenzen van wat voor de leerling passend en realistisch is.

Vanuit dat ideaal zijn wij voorstander van een drempelloze overstap van havo naar vwo, mits dit voor de leerling de beste optie is. Daar kom je alleen achter door goede begeleiding in de school, waarbij wordt gekeken naar de capaciteiten, generieke studievaardigheden, interesses en motivatie van de individuele leerling. Het is daarbij belangrijk dat scholen later niet afgerekend worden op gegeven kansen.

'We betwijfelen wel of dit in de praktijk de beoogde kansengelijkheid zal bevorderen'

Wij beseffen dat de praktijk weerbarstig is en dat maximum eisen aan scholen voor de doorstroom van havo naar vwo sommige leerlingen kansen kunnen bieden die ze anders niet zouden krijgen. Wij kunnen ons daarom vinden in het wetsvoorstel waarmee scholen de maximale eis kunnen stellen voor het volgen van één extra vak (het achtste vak). Voor een goede overstap van havo naar vwo is het dan wenselijk dat de leerling wiskunde en een vreemde taal in het vakkenpakket heeft. Hierbij vinden we dat een leerling desgewenst moet kunnen overstappen tussen de profielen, mits het ofwel binnen de maatschappijprofielen ofwel binnen de Natuurprofielen is (dus niet van CM naar NT of omgekeerd).

We betwijfelen wel of dit in de praktijk de beoogde kansengelijkheid zal bevorderen, omdat een leerling in het derde jaar dan al moet kiezen voor dit extra vak, waarmee je laatbloeiers alweer uitsluit. Daarom benadrukken we graag nogmaals dat deze maximumeis niet onze eerste voorkeur geniet en dat het belangrijker is om in een traject te kijken of de opleiding (academisch onderwijs) en leerling bij elkaar passen. Net zoals dit ook geldt voor de matching in het hoger onderwijs. afgerekend op het geven van die kansen.

Utrecht, april 2019

Marc Drenth, beleidsmedewerker LOB
Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB
Tessa Leonhard, directeur