Meedenken met de doorontwikkeling van Kies MBO?

Denk je mee met de doorontwikkeling van de website Kies MBO? Alle ideeën en tips zijn welkom.

De nieuwe site www.KiesMBO.nl is alweer een tijdje in de lucht. Deze site is speciaal bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die een opleiding willen gaan volgen in het mbo. Je kunt de site gebruiken in je lessen of bij de voorlichting aan individuele leerlingen. De NVS-NVL is vanaf de start bij de ontwikkeling betrokken als lid van de klankbordgroep, waarin o.a. ook LAKS, JOB, SBB, de VO-raad en MBO Raad vertegenwoordigd zijn. Voor de doorontwikkeling van de site is onze beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo gevraagd namens de decanen en LOB-begeleiders plaats te nemen in de Change Advisory Board (CAB). Het CAB zal belangrijke veranderingen op de site beoordelen en prioriteren. Hiervoor is  jouw mening nodig! Waar lopen de decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders tegen aan? Welke behoeften en verbeterpunten heb jij op het gebied van functionaliteit, content, navigatie, vormgeving etc.? Of waar ben je heel tevreden over? Laat het weten aan: s.mors@nvs-nvl.nl.

Op deze wijze kunnen we samen vanuit de NVS-NVL voor onze leerlingen een bijdrage leveren aan hetgeen dat op www.KiesMBO.nl ontwikkelt wordt. ​