Curriculum.nu: help mee LOB landelijk te borgen

Heb jij je LOB-bril op? Mooi, want we kunnen jouw blik goed gebruiken. Lees mee met de opbrengsten van de ontwikkelteams van curriculum.nu en vertel ons uiterlijk 10 november waar jij gemiste kansen ziet voor LOB of Brede Vorming in de documenten.  Zo draag je bij aan landelijke borging van LOB.

Van 3 tot 5 oktober 2018 kwamen leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams van Curriculum.nu bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. De teams hebben verder gewerkt aan de grote opdrachten, die elk de essentie van het leergebied beschrijven. De NVS-NVL is overkoepelend betrokken om LOB te verankeren aan het nieuwe curriculum. 

Half oktober zijn de opbrengsten van de ontwikkelteams gepubliceerd op de website curriculum.nu. Ons projectteam buigt zich er momenteel over: wat zijn de opbrengsten van LOB in het nieuwe curriculum? Een hele klus, want in tegenstelling tot de meeste vakverenigingen, moeten wij de opbrengsten van álle leergebieden doorlezen (LOB zou immers in elk leergebied moeten worden ingevlochten). Wil je ons helpen? En daarmee invloed uitoefenen op het onderwijs van de toekomst? Zet je LOB bril op, lees met ons mee en vertel ons uiterlijk 10 november waar jij gemiste kansen ziet voor LOB of Brede Vorming in de documenten.

Meer weten over curriculum.nu en de rol van de NVS-NVL daarin? Lees er hier meer over.