Succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijs-professional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho? Expertisecentrum handicap + studie,  Nederlands Jeugdinstituut en Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelden samen een handreiking.

De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn. Het onderwijs verandert: er wordt van leerlingen een meer proactieve houding verwacht, de zorgcoördinator wordt studentendecaan, en ga zo maar door. Uit onderzoek van ResearchNed blijkt dat dertig procent van de studenten in het ho een handicap of chronische ziekte heeft. Tien procent van het totaal aantal studenten wordt door deze handicap of chronische ziekte belemmerd in de studie. Bovendien vallen deze studenten twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte.

De Handreiking succesvolle overgang vo-ho bestaat uit twee delen:

1.Vijf stappen die beschrijven wat de onderwijsprofessional samen met de leerling kan doen om de overgang naar het ho goed te laten verlopen.

2.Vier stappen die beschrijven wat de professional zelf kan doen (binnen en buiten de vo-instelling) om de overgang van de leerling naar het ho goed te laten verlopen.

De tips in deze handreiking zijn algemeen. Het allerbelangrijkste is om voor elke leerling maatwerk te leveren, ermee rekening houdend dat in het ho zelfstandigheid en initiatief van de leerling worden verwacht. De beschreven stappen hoeven niet in een vaste volgorde worden doorlopen. De handreiking is geschreven voor professionals in het v(s)o, maar uiteraard ook voor andere geïnteresseerden.

Handreiking succesvolle overgang vo-ho (PDF)

Er is ook een online tool.