Informatiepakket bij de brief naar eindexamenkandidaten havo/vwo en mbo 4

Op donderdag 11 oktober kregen alle eindexamenkandidaten havo/vwo en mbo 4 een informatiebrief van het ministerie van OCW, over de overstap naar het hbo of een universiteit. De NVS-NVL heeft een informatiepakket bij deze brief ontwikkeld. Dit informatiepakket is ondersteunend voor begeleiders, die het kunnen gebruiken in de mentor/SLB-les en/of tijdens ouderavonden.

Gebruik het document bij een informatieavond, stuur het door aan ouders, bespreek het met je mentoren en/of leerlingen en verspreid het naar een ieder die er baat bij heeft.

Inhoud van het informatiepakket

  • De brief die naar eindexamenkandidaten havo/vwo & mbo 4 is verstuurd
  • Een checklist die helpt bij het maken van een goede keuze
  • Tips en links naar informatief studiekeuzemateriaal
  • Een folder met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering

Dowload het Informatiepakket bij de brief naar eindexamenkandidaten havo/vwo en mbo 4 hier in pdf.