Succesvolle LOB-bijeekomst in Utrecht

Op 11 oktober organiseerden wij onze eerste LOB-themabijeenkomst, met als doel om verbinding met onze achterban te maken en om kennis uit te wisselen over actuele onderwerpen zoals de Kwaliteitsagenda LOB, Curriculum.nu en de borging van LOB. Beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo Sandra Mors kijkt er met een warm gevoel op terug: ‘Wat leuk om te zien dat alle aanwezigen hun LOB-hart op de juiste plek hebben en dat zij zoveel strijdlust hebben als het gaat om de beste begeleiding voor hun leerlingen.’

 LOB Regiobijeenkomst NVL NVL

Hoe doe jij het op LOB-gebied? Wat heb jij van ons nodig om die vraag positief te beantwoorden? Wat speelt er momenteel in LOB-land en welke tools zijn er om jouw werk gemakkelijker te maken? Deze vragen waren uitgangspunt voor onze eerste LOB-bijeenkomst, gehouden in ons nieuwe kantoorpand in hartje Utrecht. Beleidsmedewerkers LOB Sandra Mors (vmbo-mbo) en Marc Drenth (havo-vwo) ontvingen beroeps- én docentdecanen werkzaam in het vmbo, havo-vwo en uit het mbo. Eén deelnemer nam zelfs een vakdocent mee. Mors: ‘Zij onderstreept het feit dat LOB niet alleen een activiteit is van een decaan of loopbaancoach. Een goede mentaliteit!’

Curriculum.nu

Op het programma stond onder meer het project Curriculum.nu. Tijdens de bijeekomst bleek andermaal dat dit niet leeft binnen de school. ‘Wij spreken onze zorg uit over het draagvlak van dit project,’ zegt Mors, ‘want binnen Curriculum.nu wordt het onderwijs van de toekomst vormgegeven.’ De NVS-NVL is overkoepelend betrokken om LOB in dat nieuwe curriculum op de kaart te zetten. Wil je ons daarmee helpen? Graag! We zoeken altijd bevlogen professionals die de verankering van LOB in het beoogde curriculum willen beoordelen tijdens feedbackrondes. Stuur een mail naar m.drenth@nvs-nvl.nl bij interesse.

LOB-agenda’s

Ook de Kwaliteits- (vo) en Ambitieagenda LOB (mbo) kwamen ter tafel. Mors: ‘Het viel me op dat men nog weinig bekend is met beide agenda’s, maar dat er heel enthousiast op geregeerd wordt als we erover vertellen. Deelnemers zien ze absoluut als nuttige tool waarmee zij LOB kunnen borgen binnen de school en geven aan dat ze er vrijwel meteen mee aan de slag kunnen.’ De Kwaliteitsagenda LOB werd op 8 februari van dit jaar op ons LOB-congres ondertekend door de VO-raad, LAKS, de VvSL en door de NVS-NVL. Het dient als meetinstrument, maar het biedt ook handvatten om LOB-beleid mee op te zetten én mee te borgen.

Besluitvorming en beleid

Welke wetten zijn er in de maak en hoe kunnen decanen inspraak hebben in besluitvorming rondom LOB-onderwerpen? Als NVS-NVL monitoren we overheidsbeleid omtrent doorstroom en LOB en proberen bij te sturen als we dat nodig vinden. Zo hebben we reactie gegeven tijdens de consultatie rondom de wet Doorstroom vmbo-havo en monitoren we de resultaten van de wet Toelatingsrecht mbo. Mors: ‘Een aanwezige loopbaancoach uit het mbo gaf aan dat deze wet bij haar op het werk tot schrijnende gevallen leidt. Studenten zitten niet op het juiste niveau of hebben zich ingeschreven bij hun tweede keuze, omdat ze op het vmbo niet goed op de hoogte waren van de vervroegde inschrijfdatum.’ Dit probleem constateerden wij een jaar geleden ook al. Het staat samengevat in deze blog.

‘Smaakt naar meer’

Mors en Drenth kijken tevreden terug op de uitwisseling van kennis en informatie. Mors: ‘Het heeft bevestigd dat we voor onze leden op de goede weg zitten en dat we ons met de juiste zaken bemoeien. Gevraagd en ongevraagd. En wat leuk om te zien dat alle aanwezigen hun LOB-hart op de juiste plek hebben en dat zij zoveel strijdlust hebben als het gaat om de beste begeleiding voor hun leerlingen. Men kon elkaar tips geven en iedereen was bereidwillig om elkaar te helpen. Deze LOB-bijeenkomst smaakt naar meer.’

Ook een LOB-bijeenkomst bijwonen in ons kantoorpand in hartje Utrecht ?

Houdt onze nieuwsbrief in de gaten voor de volgende data. Mors en Drenth doen dan ook een oproep: heb je bepaalde thema’s die je aan bod wilt laten komen?  Mail dit aan s.mors@nvs-nvl.nl. Wij zijn heel benieuwd hoe we als NVS-NVL kunnen bijdragen aan een betere LOB op school. Voor de LOB-bijeenkomst plannen we 2,5 à 3 uur in en we nemen dan goed de tijd om alle actuele onderwerpen te bespreken. Er is ruimte voor interactie, voor kennismaking en netwerken.