Ruimte in de regels op het mbo

Uit gesprekken met het werkveld bleek dat onderwijsprofessionals in het mbo meer inzicht willen in de kaders die wet- en regelgeving stelt en de ruimte die er is om zelf invulling te geven aan het onderwijs. Daarom is er nu de brochure 'Ruimte in de regels'.

‘Natuurlijk zijn er regels. Maar die regels zijn juist bedoeld om kaders te bieden waarbinnen kwalitatief goed en innovatief onderwijs verzorgd kan worden.’ Een zin uit de brochure ‘Ruimte in de regels’, uitgegeven door het ministerie van OCW. Uit gesprekken met het werkveld bleek dat onderwijsprofessionals in het mbo meer inzicht willen in de kaders die wet- en regelgeving stelt en de ruimte die er is om zelf invulling te geven aan het onderwijs. Wet- en regelgeving laat vaak ruimte over voor invulling en is juist niet bedoeld om alles dicht te regelen. Veel docenten vinden echter dat hun mbo-school ‘aan de veilige kant’ gaat ziten bij de invulling van de ruimte die er is, waarmee niet altijd wordt bijgedragen aan de doelen van het mbo. Dat is niet nodig, vinden zowel het ministerie van OCW als de Inspectie van het Onderwijs (inspectie). Zij hopen jij op basis van de brochure of vanuit jezelf een goed gesprek hierover aanwakkert binnen je team en school. Download de brochure op onderwijsinspectie.nl/documenten/brochures/2017/11/13/brochure-ruimte-in-regels