Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Vereenvoudiging doorstroom vmbo-havo: hoe verder?

Op 30 maart reageerde de NVS-NVL samen met de VvSL op dit wetsvoorstel. Inmiddels is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo. Maar dan is de wet nog niet aangenomen. Welke route legt hij nog af?

door Sandra Mors

Lees de reactie van de NVS-NVL en VvSL hier. Op 7 september 2018 is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob (OCW) dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo niet geweigerd mogen worden op het havo, mits zij voldoen aan landelijk te bepalen voorwaarden. Een voorbeeld daarvan is het succesvol behalen van een extra vak in het vmbo. 

Hoe verder met het wetsvoorstel?

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Hoe gaat het nu verder met dit wetsvoorstel? Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de RvS is de inhoud van het voorstel nog niet openbaar. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Voordat de wet wordt aangenomen, dienen nog een aantal stappen genomen te worden. In onderstaande infographic van het ministerie van OCW worden deze stappen duidelijk uitgelegd. Een versie met meer tekst staat hier. Zodra de wet openbaar wordt kunnen wij vaststellen of ons advies heeft bijgedragen aan de inhoud van de wet.

hoe komt een wet tot stand infographic