Onderhandelaarsakkoord CAO-VO: definitieve teksten cao gereed

In juni hebben leden van de NVS-NVL kunnen stemmen voor het Onderhandelaarsakkoord CAO-VO; maar liefst 93% stemde vóór het onderhandelaarsakkoord. De teksten van de CAO's (po en vo) zijn imiddels gereed.

Ondanks dat de grote meerderheid voor stemde, werden door onze leden wel enkele kritische kanttekeningen geplaatst: er moet meer aandacht komen voor de inschaling van het OOP (voor begeleiders zonder docent-taken een heet hangijzer) en er moet goed worden toegezien op de waarborging van aandacht voor werkdruk op scholen.

'Voor begeleiders zonder docent-taken een heet hangijzer'

Over alle bij de FvOv aangesloten verenigingen stemde 75% vóór het onderhandelaarsakkoord. De komende tijd is veel werk aan de winkel in de sector. Op de scholen zal het gesprek moeten worden gevoerd over een andere invulling van de onderwijstijd en de besteding van de vrijvallende ruimte, de sociale partners (FvOv, VO-raad en bonden) zullen een lobby opzetten in de richting van het kabinet. Om echt stappen te kunnen zetten in de sector is er namelijk een flinke investering nodig in het VO.

Een uitgebreide FAQ over het Onderhandelaarsakkoord CAO-VO is te lezen op de site van de VO-Raad.

De CAO-VO is per 1 augustus 2018 van kracht. De tekst is hier te downloaden (PDF).