Afwegingskader Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling overhandigd aan minister De Jonge

Beroepsgroepen overhandigen afwegingskaders bij de vernieuwde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan Minister Hugo de Jonge (VWS). De NVS-NVL heeft namens de cluster onderwijs meegewerkt aan de vernieuwing.

meldcode kindermishandeling afwegingskader

(V.l.n.r.: Elzeline Bergisch (NVS-NVL), minister Hugo de Jonge, Martenjan Poortinga (NVS-NVL) en Judith van Beest (LBBO)

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister Hugo de Jonge. De Meldcode wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt en bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Martenjan Poortinga was namens de NVS-NVL projectleider bij de cluster onderwijs en overhandigde het afwegingskader samen over met Elzeline Bergisch (beleidsmedewerker NVS-NVL) en Judith van Beest (LBBO).

Download het nieuwe afwegingskader voor het onderwijs hier! (pdf)

Slachtoffers beter in beeld

Het doel van de verbeterde Meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Minister De Jonge: ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.’

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Meer informatie inclusief een video en toolkit over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen.