Tussenevaluatie: beperken doorstroomrecht mbo-hbo geen effect op studiesucces in hbo

Deze maand verscheen de tussenevaluatie ‘nadere vooropleidingseisen mbo-hbo’ van ResearchNed , in opdracht van het ministerie van OCW. Het beperken van het doorstroomrecht van mbo-hbo blijkt geen effect te hebben op het studiesucces in het hbo. Onze beleidsmedewerker Sandra Mors is het eens met de conclusies uit het rapport.

door Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo

Om de uitval van mbo-studenten op het hbo tegen te gaan is in 2015/2016 de regeling ‘nadere vooropleidingseisen mbo-hbo’ ingevoerd. De regeling geldt voor zeven ‘niet-verwante’ doorstroomroutes van mbo naar hbo. Het toelatingsrecht geldt voor mbo-studenten die via deze routes naar het hbo doorstromen niet. De reden hiervoor: de opleidingen in deze routes staan inhoudelijk te ver van elkaar af, waardoor ze niet goed op elkaar aansluiten en studenten vaak uitvallen. Studenten behouden wel de mogelijkheid om via deze routes door te stromen. Toelating vindt dan plaats op basis van een positief deficiëntieonderzoek. Met invoering van de regeling is een einde gekomen aan de (ongewenst geachte) situatie waarin alleen nadere vooropleidingseisen voor havisten en vwo’ers golden. Lees het rapport op de wesbite van OCW.

Doorstroom: een doorlopend proces

De NVS-NVL deelt het eindadvies uit het rapport voor succesvolle doorstroom. Het gebruik maken van de regeling met als doel ‘tegenhouden bij de poort’ is niet wenselijk en past niet binnen de visie van de NVS-NVL. Wij zien het maken van loopbaankeuzes als een doorlopend proces dat steeds bijgestuurd moet worden. Dit bijsturen kan ook vooraf aan de doorstroom van mbo naar hbo. De NVS-NVL is geen tegenstander van het defficiëntieonderzoek, dit kan de mbo student zicht geven op zijn toekomstige succes binnen het hbo. Echter vragen wij ons ten eerste af of dit voor de huidige zeven ‘niet-verwante’ doorstroomroutes van mbo naar hbo noodzakelijk is.

Ten tweede zijn wij van mening dat het studiekeuzeproces voorafgaand aan het defficiëntieonderzoek de mbo student meer zicht kan geven op zijn toekomstige succes in het hbo. Bijvoorbeeld door doorstroomkeuzedelen, maar vooral door goede LOB en het studeren in het hbo laten ervaren. De begeleiding bij het maken van een studiekeuze is wat de NVS-NVL betreft, naast het halen van een diploma, een hoofdtaak van zowel het mbo- als van het hbo-onderwijs. Voor deze begeleiding en voorbereiding van mbo-studenten is doorlopende deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing van de (studieloopbaan)begeleiders noodzakelijk. Daarom hebben wij de NVS-NVL Academie opgericht. Daarnaast denkt de NVS-NVL graag mee in de zoektocht naar factoren die de doorstroom mbo-hbo verbeteren.