Vraag subsidie aan voor doorstroomprogramma’s

De NVS-NVL wil de LOB'ers binnen het vo en mbo wijzen op de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze subsidie en hoe de NVS-NVL je daarbij kan ondersteunen. Lees er in dit artikel meer over.

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

Waaraan moet je aanvraag voldoen?

Het doorstroomprogramma moet zich in ieder geval richten op één of meer van de volgende activiteiten, die het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerling of student vergroten:

1. Het voorbereiden op de gevraagde werkhouding in het mbo of het havo, bijvoorbeeld door reflectie op de eigen rol en vaardigheden. Hierbij wordt de leerling ook begeleid bij het verbeteren van de studievaardigheden, zoals de ontwikkeling van een eigen leerstrategie en het leren plannen en organiseren van de leeractiviteiten.

2. Persoonlijke begeleiding en coaching rondom (en tijdens) de overgang.

3. Het leren benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving. Daarnaast kan er binnen het doorstroomprogramma aandacht worden besteed aan:

4. Het vakinhoudelijk ‘bijspijkeren’ op onderdelen van een vak. Bijvoorbeeld op onderdelen van het vak wiskunde die in het vmbo niet zijn behandeld en in het havo wel aan bod komen of op specifieke taal-, lees- en/of rekenvaardigheden.

5. De training en coaching van leraren, begeleiders, coaches, medeleerlingen of -studenten die verder in hun opleiding zijn en die als coach of begeleider worden ingezet (zie hieronder).

Tot slot moet aangegeven worden hoe binnen het programma wordt ingezet op de bevordering van de betrokkenheid van ouders en/of betekenisvolle anderen uit de omgeving van de leerling of de student.

Waar vraag je subsidie aan?

Op deze pagina van OCW kun je het aanvraagformulier voor subsidie downloaden.

Subsidie binnen! En nu?

De NVS-NVL Academie biedt cursussen, trainingen en coaching voor loopbaanprofessionals. Zo leren we je Loopbaangesprekken te voeren, Regie op LOB te nemen, hoe je de Kwaliteitsagenda LOB kunt toepassen in de praktijk en bieden we Basiscursussen voor beginnende loopbaanprofessionals in het vo en mbo. We bieden onze trainingen ook op maat aan (zie bijvoorbeeld dit praktijkvoorbeeld).

Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met de Academiecoördinator Ellen Rozeman: e.rozeman@nvs-nvl.nl.