Vernieuwing van OverStapservice Onderwijs (OSO)

Onze beleidsmedewerker leerlingondersteuning Elzeline Bergisch is betrokken bij de vernieuwing van het OSO-dossier, zodat de overdracht van gegevens van leerlingen bij de tijd blijft. In deze blog schrijft ze over de voortgang van de vernieuwing.

Vanuit de PO-raad en de VO-raad is er opdracht gegeven om de overdracht van gegevens van leerlingen tussen scholen meer landelijk te standaardiseren. Er zijn namelijk grote regionale verschillen in de wijze waarop er gegevens worden overgedragen. Bij de overstap van een leerling van po naar vo, of bij een andere overstap (po-po, vo-vo, po-so, ...), is het belangrijk dat er een veilige en volledige overdracht plaatsvindt. De wetgeving schrijft dit ook voor; een leerling stapt altijd over met een Onderwijskundig Rapport (OKR). Dit gebeurt digitaal via een platform, bijvoorbeeld Onderwijs Transparant of ESIS. OSO (OverStapservice Onderwijs) zelf biedt ook zo’n platform en heeft afspraken met de andere leveranciers. De gegevens die nu in OSO worden gezet, zijn verouderd en toe aan vernieuwing. Hiervoor heeft OSO in samenwerking met Kennisnet opdracht gekregen.

Om het OSO te vernieuwen, denkt er een ruime afvaardiging van het onderwijs mee vanuit de werkgroep OSO Standaard. Hierin zitten bijvoorbeeld schoolbesturen, zowel van po als vo, zorgcoördinatoren uit het vo, beleidsmedewerkers van het NIP en de NVO en afgevaardigden uit cluster 1&2. Ik was uitgenodigd als beleidsmedewerker leerlingondersteuning van de NVS-NVL.

>>> Meedenken als klanbord? Mail Elzeline Bergisch, Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning e.bergisch@nvs-nvl.nl! <<<

Bijeenkomsten
In maart was de eerste bijeenkomst. Daarin bespraken we de informatie die nu in OSO wordt overgedragen en wat daarvan geschrapt dan wel aangevuld moet worden. De medewerkers van Kennisnet verzamelden en verwerkten deze informatie, zodat we op 30 mei verder konden. De discussie die in mei plaatsvond was soms pittig soms moest er gestemd worden over onderdelen. Mijn inbreng (of eigenlijk een deel dat uit OSO geschrapt kan worden) geeft hopelijk waarde aan de nieuwe standaard: een deel van de binnen het platform gevraagde informatie staat (als het goed is) al in het OPP van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.

Kennisnet neemt alle aanpassingen naar aanleiding van deze bijeenkomst weer mee naar de raden, zodat de implementatie van deze nieuwe OSO-standaard in schooljaar 2019-2020 afgerond is. Heb je interesse hier meer over te weten, dan kan ik je informatie toesturen en uiteraard ben ik ook benieuwd of en wat je vragen zijn. 

Elzeline Bergisch
Beleidsmedewerker Leerlingondersteuning
e.bergisch@nvs-nvl.nl