Scholieren over LOB: download het rapport 'Laks to the Future'

In het onlangs verschenen rapport 'LAKS to the Future - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding opmiddelbare scholen volgens scholieren', reflecteren scholieren op wat zij belangrijk vinden rondom LOB. De NVS-NVL was bij de presentatie, om de Kwaliteitsagenda LOB op de kaart te zetten.

LAKS to the Future

Op donderdag 12 februari presenteerde LAKS het rapport 'LAKS to the Future'. De organisatie heeft dit rapport samengesteld op basis van scholierenraadpleging op de acht LOB- congressen die het dit schooljaar organiseerde. Daar werd om input gevraagd van bezoekers, scholieren dus, over hoe zij LOB graag vormgegeven willen zien op school.

Download het rapport 'LAKS to the Future' hier (pdf)

Peter Huwae was namens de NVS-NVL bij de presentatie aanwezig om mee te praten over dit rapport. Er wordt daarin nog weinig over de Kwaliteitsagenda LOB gerept, mede omdat die nog niet af was ten tijden van de de congressen van LAKS en omdat de Kwaliteitsagenda al werd gepresenteerd op ons eigen LOB-congres in februari. LAKS is zich niettemin van bewust dat de deze een onmisbare rol speelt bij de invoering van LOB op alle vo-scholen. De organisatie is immers een van de vier partijen die betrokken was bij de ontwikkeling én ondertekening van de Kwaliteitsagenda. Volgende week wordt het nieuwe bestuur van LAKS gekozen en zij zal de Kwaliteitsagenda LOB en de uitkomsten van hun rapport dan ook als leidraad gebruiken om scholieren voor te lichten over het belang van gedegen loopbaanoriëntatie en de begeleiding daarvan.

Wij wensen het nieuwe bestuur van LAKS veel wijsheid toe. We zullen het bestuur dan ook uitnodigen om over LOB te praten, zodat we wederom de handen ineen kunnen slaan voor kwalitatieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding op alle vo-scholen.