Sociale veiligheid rondom de LHBTI-leerling: hoe staat het er op jouw school voor?

In de Bij de Les van april/mei openen we met een artikel dat is geschreven door Stichting School & Veiligheid: ‘Liefde van twee kanten - Leerlingenzorg en een veilige sfeer voor seksuele diversiteit’. De stichting pleit voor een veilig schoolklimaat voor alle jongeren, in het volledige spectrum van seksuele diversiteit, en doet een oproep: deel de good practices van jouw school!

De organisatie wil met goede verhalen uit de praktijk andere scholen inspireren en daarmee de sociale veiligheid landelijk verbeteren. We zouden dan ook graag een vervolg geven aan het artikel in Bij de Les, met de beste voorbeelden!

Lees het volledige artikel 'Liefde van twee kanten' hier

Vragen
Wat is bij jou op school de rol van de zorgcoördinator bij het creëren van een veilige sfeer voor seksuele diversiteit? Welke afwegingen maak jij om het team of de mentoren erbij te betrekken? Op welke manier draag je bij aan de professionaliteit van het team? Hoe is de communicatiestroom en -structuur daardoor verbeterd (denk ook aan de functies van vertrouwenswerk en antipestbeleid)? En: welke ondersteuning of instrumenten zijn voor het team wenselijk om goed te kunnen schakelen tussen individuele begeleidingsvragen en het werken aan een sociaal veilige sfeer?

Reageren? Graag! Mail naar M.Schouten@schoolenveiligheid.nl

Gratis uitgave: Waar begin je?

Het boekje ‘Waar begin je?’ is een vertelling van een zoektocht langs leerlingen, leraren en schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze, wat zouden ze willen, als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? De gesprekken geven mooie inkijkjes in de praktijk. De letterlijke quotes in het boekje halen de mensen waar het om gaat dichterbij. De publicatie geeft ook duiding aan de gesprekken: hoe kun je opmerkingen van leerlingen en leraren zien in een breder geheel? De zoektocht leidt uiteindelijk tot zes ‘bevorderende factoren’ waarmee je aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek kunt geven.

Bestel of download ‘Waar begin je?’ hier gratis: www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/waar-begin-je/

Waar begin je voorkant groot