Curriculum.nu: update met betrekking tot LOB. Denk je met ons mee?

De eerste resultaten van Curriculum.nu zijn binnen; de consulatieperiode is van start gegaan. Vanuit de NVS-NVL zien we toe op de implementatie van Brede Vorming en LOB bij álle negen leergebieden die vernieuwd worden. Denk je met ons mee?

Curriculum.nu Logo

Dit jaar buigen zich 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, binnen negen leergebieden. Dit project heet Curriculum.nu en is de opvolger van het project #Onderwijs2032. Met de opbrengsten van dit ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen van ons onderwijs geactualiseerd. Bekijk hier het hele proces in één overzicht.

Meedoen?

De ontwikkelteams presenteren na elke ontwikkelsessie de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. Momenteel zit de eerste ontwikkelsessie erop en tussen 26 maart en 25 april vindt de eerste consultatieperiode plaats. Daarop kan iedereen reageren. Bekijk hier de eerste tussenproducten. Op deze pagina staat ook het verloop van het gehele traject.

Projectteam LOB/Brede Vorming

De NVS-NVL & VvSL stellen zichzelf tot doel dat LOB in het nieuwe curriculum een belangrijke rol krijgt. Daarom is binnen Curriculum.nu het Projectteam LOB/Brede Vorming opgesteld. Dit Projectteam zal erop toezien dat LOB en Brede Vorming in alle negen leergebieden een rol krijgt.

Onze visie is dat LOB onderdeel is van alle afzonderlijke vakken. Tegelijkertijd moet LOB vakoverstijgend zijn. Het Projectteam probeert dat doel vanuit verschillende invalshoeken te bereiken:

  • Aan de poort: onze gezamenlijke visie op LOB hebben we per brief meegegeven aan de selectiecommissie. Aan de ontwikkelteams gaven we onze visie mee in de vorm van een visiestuk.
  • Binnen de verschillende vakken die binnen Curriculum.nu herzien worden: deelname van zoveel mogelijk leraren en schoolleiders met LOB pet op in de ontwikkelteams.
  • Overstijgend: met LOB-bril op feedback leveren op de tussenproducten.

Het projectteam LOB/Brede Vorming bestaat uit een kerngroep en een klankbordgroep, beide met medewerkers van beide verenigingen. De kerngroep heeft een coördinerende en faciliterende rol. De kerngroep bewaakt de planning en voortgang, draagt zorg voor bijeenkomsten, verzamelt en bundelt feedback, houdt contact met LOB-deelnemers in ontwikkelgroepen en houdt contact met de Coördinatiegroep van Curriculum.nu.

De Klankbordgroep denkt mee over LOB in Curriculum.nu, neemt kennis van tussenproducten en levert feedback. In de feedbackloops is er telkens een overleg met de kerngroep waarin de opbrengsten met de bijbehorende feedback en advies van de kerngroep wordt besproken. De klankbordgroep heeft hierbij een controlerende en aanvullende functie voor de kerngroep.

Denk je mee?

Wij ontvangen als projectteam LOB/Brede vorming graag feedback. Wanneer je de tussenproducten leest en er vallen je dingen op dan horen wij dat graag. Alle input is welkom; mail deze naar Marc Drenth: m.drenth@nvs-nvl.nl. Wanneer je vragen hebt of suggesties dan mag je ook altijd even bellen: 06-27065821.