Enquête: het welbevinden van de mentor

We doen onderzoek naar de werkdruk, het welbevinden en het functioneren van de mentor, zodat wij als vereniging betere ondersteuning kunnen bieden waar nodig. Help je mee en beantwoord je onze vragenlijst? Dit duurt ongeveer 5 minuten. Wil je de enquête ook onder je (collega)mentoren verspreiden?

Onze beleidsmedewerkers horen vaak dat het takenpakket van de mentor almaar groter wordt en dat ze geacht worden over meer en meer competenties te beschikken. Zo wordt verwacht dat ze de vijf Loopbaancompetenties kennen én toepassen, ze loopbaanreflectie-gesprekken kunnen voeren, ze coach zijn en dan het liefst ook nog de basis kennen van alle ziektebeelden die ze kunnen tegenkomen, om passend onderwijs te kunnen bieden.

Naar de vragenlijst

In het kader van de professionalisering van het mentoraat maken wij als NVS-NVL een inventarisatie van de huidige stand van zaken. Deze inventarisatie gaat over het welbevinden, het gevoel van competentie en het functioneren van de mentor. Een deel van de respondenten vragen we ook voor een diepte-interview, je kunt aangeven of je hiertoe bereid bent.

'Zo wordt verwacht dat ze de vijf Loopbaancompetenties kennen én toepassen'

Wil je de enquête doorsturen naar al je mentoren, met het verzoek om deze in te vullen? Gegevens uit dit onderzoek zullen nooit worden gedeeld met leidinggevenden van je school en worden alleen anoniem gebruikt verwerkt.

Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. De vragenlijst is ontwikkeld door Lotte Nijhuis, vierdejaars student HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen.