Tweede Kamer benadrukt het belang van toezien op de kwaliteit van LOB

Gisteren vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg plaats van de Vaste Kamercommissie van OCW. Het belang van LOB en toezien op de kwaliteit van LOB wordt door de Kamerleden breed gedragen.

tweede kamer

Tijdens het overleg werden o.a. de Ambitieagenda LOB voor het mbo en de Kwaliteitsagenda LOB voor het vo besproken. Zohair El Yassini (VVD) maakt zich druk om de kwaliteit van LOB en de gevolgen daarvan: 'Teveel studenten raken gedemotiveerd, switchen of vallen zelfs uit in het mbo en ho door slechte LOB. Dat is kapitaalvernietiging.’ Anne Kuik (CDA) complimenteerde minister Ingrid van Engelshoven en alle betrokken partijen met de totstandkoming van de Ambitieagenda en de Kwaliteitsagenda, maar sprak net als El Yassini haar zorg uit, omdat de agenda’s geen harde normen opleggen. Kuik: 'Hoe gaan we nu zorgen voor borging van de kwaliteit van LOB op álle scholen?’

'Hoe gaan we nu zorgen voor borging van de kwaliteit van LOB op álle scholen?’

De minister benadrukte dat de agenda’s in samenwerking met het onderwijsveld tot stand zijn gekomen en dat de betrokken organisaties ook een rol zullen spelen in het naleven daarvan. Het ministerie houdt een vinger aan de pols . Er wordt op dit moment via de Monitor LOB een nulmeting gedaan en volgend jaar wordt gemeten in hoeverre de kwaliteit van LOB is verbeterd. De minister belooft nog voor de zomer van 2019 te komen met de eerste resultaten. De NVS-NVL, de VvSL, de VO-Raad en LAKS ondertekenden de door hen opgestelde Kwaliteitsagenda LOB voorafgaand aan het LOB-congres Bouw Mee aan LOB, dat de NVS-NVL op 8 februari organiseerde.

Professionalisering rondom LOB
Daarmee is de kous niet af. Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL: ‘Wij bieden onze expertise aan om mentoren, decanen, teamleiders en schoolleiders in staat te stellen de kwaliteit van LOB op hun school te verbeteren en te verankeren.’ Zo kunnen schoolleiders tijdens het VO-congres op 29 maart een workshop volgen van de NVS-NVL over borging van LOB in het schoolplan en kunnen LOB’ers op 20 maart een workshop volgen over de kwaliteitsagenda tijdens de Themabijeenkomst van het Expertisepunt LOB. De NVS-NVL Academie biedt ook workshops en cursussen rondom LOB. Kijk op de website van de NVS-NVL Academie of neem contact op met academiecoördinator Ellen Rozeman voor een workshop of cursus Op Maat: e.rozeman@nvs-nvl.nl.