Gezocht: leden voor de Werkgroep Vernieuwen OSO-standaard

Kennisnet zoekt zorgcoörinatoren die vanuit een werkgroep willen meedenken over het vernieuwen van de OSO Gegevensset. Deze werkgroep speelt een belangrijke rol in het vernieuwen van de OSO-standaard (inclusief OSO-profielen), op het thema zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiden van de leerling.

De ontwikkeling rond passend onderwijs vraagt om een overgang: niet het vastleggen (en overdragen) van informatie over wat de leerling heeft (diagnoses/problemen) moet centraal staan, maar wat de leerling nodig heeft (handelingsgericht advies). Hierop sluit de OSO Gegevensset niet aan en deze dient om die reden vernieuwd te worden. Het is nog niet duidelijk welke behoefte er is aan gegevensoverdracht rondom zorg en begeleiding en hoe standaardisatie voor de langere termijn moet worden ingevuld. Daarom zoekt Kennisnet jouw hulp. Vandaar, ook namens de NVS-NVL, dit verzoek aan zorgcoördinatoren om je aan te melden voor de werkgroep.

Wie zoekt Kennisnet?
Kennisnet is op zoek naar vertegenwoordigers uit het veld (bijvoorbeeld intern begeleiders, zorgcoördinatoren, (administratief) medewerkers, medewerkers van samenwerkingsverbanden, etc.) die:

  • ·betrokken zijn bij het overdragen van leerlinggegevens ten behoeve van de overstap  van PO naar VO (OKR) van leerlingen en/of ondersteuningsaanvragen (TLV/LWOO) bij het samenwerkingsverband passend onderwijs;
  • ·bekend zijn met de informatiebehoefte van collega’s rond de onderdelen zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiden van de leerling;
  • ·op landelijk niveau kunnen meedenken over aanpassingen in de OSO-standaard (inhoud OKR).

Tijdsinvestering
De inschatting voor de benodigde inzet in het kalenderjaar 2018 is rond de 3 tot maximaal 4 dagen: er zullen maximaal 3 bijeenkomsten van 3 uur (excl. reistijd) worden gepland die een voorbereiding van rond de 3 uur vragen. Vermoedelijk vinden twee bijeenkomsten voor de zomer plaats en wellicht een na de zomer. Daarnaast zal OSO soms individueel vragen om advies, hulp of uw mening.

Geïnteresseerd?
Onze beleidsmedewerker Elzeline Bergisch gaf reeds het goede voorbeeld. Ook meedenken? Neem contact op met Leanne van Elsas (Kennisnet): L.vanElsas@kennisnet.nl