Kwaliteitsagenda LOB VO ondertekend

Op donderdag 8 februari hebben de NVS-NVL, de VvSL, het LAKS en de VO-raad onder toeziend oog van ruim driehonderd decanen en schoolleiders samen hun handtekening gezet onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Hiermee onderstrepen de partijen het belang van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in alle scholen binnen het voortgezet onderwijs.

Ondertekening Kwaliteitsagenda LOB VO

V.l.n.r. Kaat Goderie (ministerie OCW), Tessa Leonhard (NVS-NVL), Minette van den Bemd (VvSL), 
Thijs van Schie (LAKS), Joop Vlaanderen (VO-raad) en Dirk Speelman (NVS-NVL)

Het belang van LOB

De begeleiding bij het maken van een studiekeuze is een hoofdtaak van het voortgezet onderwijs. Het is van groot belang dat scholen de leerlingen goed voorbereiden op hun studie- en beroepskeuze. Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding kan de uitval in het eerste jaar van het vervolgonderwijs fors terugbrengen. Om alle scholen te ondersteunen bij een stevige verankering van LOB in hun onderwijs, hebben vier organisaties, gesteund door het ministerie van OCW, de Kwaliteitsagenda LOB VO opgesteld.

Inhoud van de Kwaliteitsagenda LOB VO

De Kwaliteitsagenda LOB VO vormt de invulling van de motie Duisenberg c.s. (november 2016), waarin de regering werd verzocht om tot landelijke normen voor LOB te komen. Aanleiding voor de motie was het 10-puntenplan ‘Aanval op de uitval’, dat de NVS-NVL, het ISO en het LAKS samen met de VVD, CDA en PvdA, in juni van 2016 presenteerden. De Kwaliteitsagenda LOB VO beschrijft de aspecten die aan de basis staan van goede LOB: Beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. In de agenda wordt een sluitende aanpak beschreven: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kan de kwaliteitsagenda dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument. Het bestuur van de school evalueert jaarlijks met de MR het LOB-beleid en betrekt daarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, waaronder ten minste de tevredenheid van de leerlingen. De inspectie is met de Kwaliteitsagenda LOB VO uitgerust om vo-scholen te benaderen over de verankering en invulling van LOB.

Kamerbrief

De Kwaliteitsagenda LOB VO is, samen met de ambitie-agenda LOB MBO, als bijlage meegestuurd met een brief die ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op 30 november 2017 naar de Tweede Kamer stuurden. In deze brief beschrijven zij welke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet om LOB in het onderwijs te verbeteren en welke vooruitgang er is geboekt sinds de Kamerbrief die minister Bussemaker in september 2016 verstuurde.

Download de Kwaliteitsagenda LOB VO

De betrokken partijen roepen scholen in het vo op aan de slag te gaan met de Kwaliteitsagenda LOB VO en hun visie op LOB en hun LOB-beleid expliciet vast te leggen in het schoolplan.

De Kwaliteitsagenda LOB VO is hier te downloaden!