Handreiking Plusdocument

De VO-raad heeft de Handreiking Plusdocument ontwikkeld: een praktische gids voor alle scholen die beginnen met de invoering, of die een bestaand plusdocument willen verbeteren.

In het sectorakkoord VO 2014 is afgesproken om leerlingen een plusdocument mee te geven naast hun diploma. Het plusdocument is een verzamelstaat van wat de leerling heeft ondernomen op het gebied van de brede vorming. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen. Een groot aantal scholen heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de invoering en invulling van hun plusdocument. Ook vanuit de NVS-NVL stimuleren wij dit. Om te komen tot een vergelijkbare aanpak, heeft de VO-raad uitgangspunten van het plusdocument geformuleerd. Belangrijke inzichten zijn:

  • Belangrijk is dat scholen hun eigen keuzes kunnen maken en eigen invulling kunnen geven aan een plusdocument. Er komt daarom geen landelijk format of gestandaardiseerd document (zoals het diploma).
  • Belangrijk is dat scholen alle leerlingen een plusdocument meegeven én leerlingen die van huis uit wat minder worden gestimuleerd, extra ondersteuning bieden door middel van het plusdocument.
  • Belangrijk is dat het plusdocument door leerlingen als positieve stimulans wordt ervaren en dat het niet de prestatiedruk verhoogt. Er komen daarom geen cijfers, beoordelingen of minpunten op een plusdocument.
  • Belangrijk is dat de leerling trots is op wat hij heeft gedaan en dat document de leerling inzicht biedt in zijn/haar talenten. Het is daarom geen selectiemiddel voor het vervolgonderwijs maar een reflectie- en matchingsinstrument.

Ervaringen en inzichten zijn gebundeld in de Handreiking Plusdocument. Dit is een praktische gids voor alle scholen die beginnen met de invoering, of die een bestaand plusdocument willen verbeteren. Scholen worden meegenomen in het hele proces van de organisatie: van voorbereiding via uitvoering tot en met de evaluatie.

Download de Handreiking Plusdocument

Download de Handreiking Plusdocument hier (pdf)