Handreiking voor de bevordering van intrinsieke motivatie bij leerlingen

Onderwijskundige Anton Philips nam vanuit zijn stichting Emergo het voortouw om intrinsieke motivatie beter op de kaart te zetten bij decanen en begeleiders. Met meerdere partijen bereikte hij een consensus, die geleid heeft tot een in dit artikel te downloaden handreiking.

Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven stelde Philips een handreiking op die begeleiders in het onderwijs helpt met het serieus nemen en het bevorderen van de intrinsieke motivatie van leerlingen. Het document beschrijf negen uitgangspunten bij het bevorderen van intrinsieke motivatie en stelt bovendien actiepunten op. Peter Huwae was namens de NVS-NVL betrokken bij de totstandkoming van de handreiking.

De handreiking 'intrinsieke motivatie' downloaden

Het document is te downloaden via deze link (pdf).